วันอังคาร, กรกฎาคม 23, 2024
Home > New&Trend > “เซ็นกรุ๊ป” พร้อมเปิดให้บริการ เน้นมาตรการ 6S คุมเข้มด้านสุขอนามัย เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

“เซ็นกรุ๊ป” พร้อมเปิดให้บริการ เน้นมาตรการ 6S คุมเข้มด้านสุขอนามัย เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “เซ็นกรุ๊ป” ผู้นำธุรกิจร้านอาหาร พร้อมเปิดให้บริการ ตอกย้ำความมั่นใจด้วยมาตรการ 6S รับมือโควิด-19 โดยให้ความสำคัญกับด้านสุขอนามัย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า และสอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐ พร้อมตอบโจทย์ยุค NEW NORMAL

จากสถานการณ์ที่รัฐบาลได้มีประกาศผ่อนปรน อนุญาตให้หลายสถานที่รวมถึงร้านอาหารต่างๆ สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ “เซ็นกรุ๊ป” โดยจัดเตรียมความพร้อมให้ร้านอาหารในเครือทั้ง 15 แบรนด์ ปลอดโควิด-19 ด้วยมาตรการ 6S เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Supply Chain Control มั่นใจกับแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และการจัดส่งตามมาตรฐาน GMP

· เพื่อสร้างความมั่นใจและคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เราจึงคัดสรรแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน GMP โดยสำหรับหลักการของ GMP นั้นครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร กระบวนการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบ ระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และ Hygiene) เพื่อให้ไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

System มั่นใจในทุกขั้นตอนการปรุงอาหารที่ได้ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย

· มีทีมตรวจสอบการปฎิบัติงานเพื่อควบคุมมาตราฐานการปรุงอาหารที่สุกสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

· พนักงานเข้มงวดในการจัดเก็บอาหาร และอุปกรณ์ทำอาหารให้ถูกสุขอนามัย

· ทำความสะอาดโต๊ะและที่นั่ง ก่อนและหลังการให้บริการ

· ทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้น ก่อนและหลังการใช้บริการ

· ทำความสะอาดบริเวณ Touchpoints ทุกๆ 30 นาที

Staff Screening พนักงานผ่านการคัดกรองก่อนการเข้างาน และใส่อุปกรณ์ป้องกันระหว่างการทำงาน

· จัดทีมแพทย์ตรวจร่างกายพนักงาน พร้อมสร้างการตระหนักรู้เรื่องการป้องกันโควิด-19 ให้แก่พนักงาน

· พนักงานทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงานในแต่ละวัน และตรวจซ้ำทุก 3 ชั่วโมง มีการจดบันทึกเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง หากพนักงานคนใดอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ให้หยุดปฏิบัติงานทันที

· พนักงานทุกคนต้องล้างแอลกฮอลล์เจล ก่อนและหลังให้บริการทุกครั้ง

· พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

· พนักงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดลูกค้า ต้องสวม Face Shield และถุงมือเพิ่ม

Social Distancing การจัดผังที่นั่งของลูกค้าให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

· ตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าทุกท่านก่อนเข้ามาใช้บริการ

· ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการต้องล้างแอลกฮอลล์เจล

· การจัดผังการนั่งให้เยื้องกัน และมีระยะห่างไม่ต่ำกว่า 1 เมตร

· ภายในร้านทำสัญลักษณ์ที่พื้น เพื่อสร้างระยะห่างทุก 1 – 2 เมตร

· กำหนดพื้นที่นั่งรอรับบริการ โดยเว้นระยะห่าง Social Distancing

· ขณะให้บริการพนักงานรักษาระยะห่างกับลูกค้าตลอดเวลา

· ติดตั้งฉากกั้นใส (Window Shield) บริเวณเคาน์เตอร์บริการลูกค้า

Separate Equipment อุปกรณ์การรับประทานอาหารใช้แยกกัน และได้รับการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน

· อุปกรณ์การรับประทาน จัดให้ 1 ชุด ต่อ 1 คน และมีวัสดุห่อหุ้มถูกสุขอนามัย

· งดวางชุดเครื่องปรุงไว้บนโต๊ะอาหาร

· ติดตั้งฉากกั้น (Table Shield) ที่โต๊ะอาหาร สำหรับพื้นที่ๆ ไม่สามารถเว้นระยะได้

· ลูกค้าสามารถสั่งอาหารผ่าน Digital Menu โดยให้ลูกค้าสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดเมนูไว้ในมือถือของลูกค้าเอง ไม่ต้องใช้เมนูร่วมกัน

· ส่งเสริมให้ลูกค้าใช้วิธีชำระเงินผ่าน Digital Payment แทนการชำระด้วยเงินสด

· กรณีลูกค้าชำระเงินสด เงินที่ต้องทอนให้ลูกค้าจะมีการใส่ถาดรองเงินที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง

Safe Delivery ทุกเมนู Take Away และ Delivery สามารถตรวจสอบผู้ประกอบการอาหารได้

· สำหรับอาหาร Take Away ทุกกล่อง ระบุข้อมูลวันผลิต วันหมดอายุ และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาอาหาร

· จัดเตรียมภาชนะบรรจุอาหารที่เหมาะสม มีความแข็งแรง ปกปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในระหว่างการขนส่ง ตลอดจนไม่ใช้โฟมในการบรรจุอาหาร

· อาหารทุกเมนูที่ถูกจัดส่ง ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานของทางร้าน

· จัดสถานที่ให้เพียงพอกับจำนวนคนจาก Delivery Partner ที่เข้ามาใช้บริการโดยจัดระยะห่าง 1 เมตร

ใส่ความเห็น