Home > Thailand Surfskate Championships 2021

ห้างปลุกแม็กเน็ตใหม่ โหนกระแสเซิร์ฟสเกต

กีฬาสุดฮิต เซิร์ฟสเกต (Surf Skate) กลายเป็นช่องทางใหม่ให้บรรดาศูนย์การค้าขนาดใหญ่โหนกระแสดัดแปลงพื้นที่เปิดลานให้กลุ่มนักเซิร์ฟเข้ามาใช้บริการ ซึ่งไม่ใช่แค่การสร้างแม็กเน็ตใหม่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย ขยายฐานลูกค้ากำลังซื้อสูง เพิ่มทราฟฟิก เพิ่มความถี่ แต่ยังหมายถึงการพลิกกลยุทธ์บริหารพื้นที่อย่างลงตัวด้วย ที่สำคัญ เซิร์ฟสเกตถือเป็นกีฬากลางแจ้งที่มีความเสี่ยงน้อยในการแพร่ระบาดโควิด หากกำหนดกฎกติกาชัดเจนและเข้มงวด เช่น การกำหนดจำนวนผู้ใช้บริการ จัดโซนเพื่อเว้นระยะห่าง มีพื้นที่ทำความสะอาด และยังถือเป็นการสร้างกิจกรรม Sports Community ให้กลุ่มวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ หลายคนบอกว่าเซิร์ฟสเกตได้รับความนิยมมากกว่าสเกตบอร์ด (Skate Board) เนื่องจากแผ่นเซิร์ฟสเกตมีความอ่อนและยืดหยุ่นมากกว่าแผ่นสเกตบอร์ด ล้อหน้าหมุนซ้าย-ขวาได้ หรืออาจหมุนได้รอบทิศทาง 360 องศา ใช้การบิดตัวและแรงเหวี่ยงให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า เมื่อต้องการเลี้ยวไปทางไหนก็ทิ้งน้ำหนักเท้าไปทางนั้นเหมือนการโต้คลื่นในทะเล จึงใช้แรงน้อยกว่าสเกตบอร์ดที่ต้องใช้เท้าไถไปกับพื้น เพื่อส่งแรงไปข้างหน้า และทรงตัวยากกว่า มีข้อมูลระบุว่า เซิร์ฟสเกตพัฒนาต่อยอดจากกีฬาสเกตบอร์ดและหากย้อนเส้นทางสเกตบอร์ดน่าจะเกิดในช่วงทศวรรษ 40-50 ประยุกต์จากโรลเลอร์สเกตและมีการผลิตโมเดลขึ้นในทศวรรษ 60 เริ่มเล่นในกลุ่มวัยรุ่นนักเซิร์ฟบอร์ดแถบแคลิฟอร์เนีย นำมาเล่นไถลตามพื้นถนนในช่วงที่คลื่นลมในทะเลไม่สงบ มีพายุ หรือไม่มีคลื่นเลย และมีการพัฒนาโมเดลกลายเป็นเซิร์ฟสเกตในเวลาต่อมา แต่ใครจะคิดว่าการซ้อมเพื่อรอสภาพอากาศชั่วครั้งชั่วคราว ทำให้สเกตบอร์ดกลายเป็นกีฬายอดนิยมในสหรัฐอเมริกา มีการผลิตโมเดลต่างๆ มีการฟอร์มทีมแข่งขันอย่างจริงจัง และคิดค้นท่าเล่นใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม มีสถิติผู้เล่นสเกตบอร์ดได้รับบาดเจ็บอยู่มาก โดยเฉพาะปี ค.ศ. 1977

Read More