Home > Thai Cosmetic Cluster

ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) เครือสหพัฒน์ จับมือ “คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย” เตรียมรุกตลาดเครื่องสำอางไทยสู่ตลาดโลก

สองธุรกิจยักษ์ใหญ่ของเมืองไทย “ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย)ฯ” เครือสหพัฒน์ จับมือ “คลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย” ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลไทย เตรียมรุกตลาดเครื่องสำอางไทยสู่ตลาดโลก ผ่านช่องทางทีวีช้อปปิ้ง “ช้อป ชาแนล(SHOP Channel)” ช่อง PSI 45 และ 445, ช่อง True visions HD 52, ช่อง G-MM Z 69 และ 102 หวังกระจายสินค้าสู่มือผู้บริโภค ผนึกกำลังพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถด้านการผลิตสินค้าเครื่องสำอางไทยสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น หลังครองแชมป์อันดับ 1 ตลาดเครื่องสำอางในอาเซียน และอันดับ 3 ในเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ ด้วยยอดมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจมากถึงเกือบ 3 แสนล้านบาท บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เจ้าของธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ผ่านทีวีช้องปปิ้งจากญี่ปุ่นในนาม “ช้อป ชาแนล (SHOP Channel)”

Read More