Home > LPN SCHOLARSHIP

Give & Take แค่ให้ … ก็ได้รับ

หลายคนอาจมองว่าการ “ให้” คือการเสียสละ โดยไม่หวังว่าสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมา นอกจากความสบายใจ ความอิ่มเอมใจที่ได้เป็นผู้ให้ แต่บางคนอาจเกิดความลังเล เพราะคิดว่าให้แล้ว น่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกลับคืนมา อาจเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นผลประโยชน์ที่คุ้มค่า ทั้งที่จริงๆ แล้ว ผลประโยชน์ที่คุ้มค่าในการ “ให้” นั้น คือการสร้างโอกาสที่ดีให้กับคนบางคนได้เปลี่ยนชีวิตของตัวเอง บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) หนึ่งบริษัทที่เห็นความสำคัญของการ “ให้” เท่ากับการสร้างโอกาส โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาวัยที่พร้อมรับพลังบวก ซึ่ง LPN มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสด้วยการ “ให้” ทุนการศึกษาที่ไม่ใช่ทุนในลักษณะตัวเงิน แต่เป็นทุนที่พักอาศัย “LPN Scholarship” จำนวน 100 ทุน ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำร่องในคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 พิจารณาจากสถาบันการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ พร้อมทั้งอยู่ใกล้กับโครงการ โดยทุนนี้มอบให้ตั้งแต่ปี 2561 จนจบการศึกษา และจากวันนั้น มาในปีนี้บริษัทได้จัดปฐมนิเทศให้กับน้องนักศึกษาในโครงการ “LPN Scholarship” โดยบรรยากาศอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ใช้การนำกิจกรรมสันทนาการมาสานสัมพันธ์

Read More

LPN ACADEMY เฟ้นหาเด็กมหาวิทยาลัยเรียนดี มอบทุนคอนโดลุมพินี อยู่ฟรี 4 ปี

LPN ACADEMY และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมค้นหาคนดี คนเก่ง มอบทุนการศึกษารูปแบบใหม่ LPN SCHOLARSHIP เป็นทุนที่พักอาศัยในคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 (อาคาร C2) นำร่องเป็นโครงการแรก ให้อยู่ฟรี 4 ปี 100 ทุน 50 ยูนิต เชื่อมโยงกับ LUMPINI LIVING+ หนึ่งในกลยุทธ์ด้านรายได้ใหม่จากการปล่อยเช่าห้องชุด โดยนำห้องชุดส่วนหนึ่งมาออกแบบสไตล์รูมเมทให้เหมาะกับไลฟสไตล์นักศึกษา นับเป็นการนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และหนุนนำการศึกษาเยาวชนไทย นายมณเฑียร วีโรทัย ผู้อำนวยการสถาบันแอล.พี.เอ็น. ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN ACADEMY) เปิดเผยถึงแนวคิดในการมอบทุน LPN SCHOLARSHIP ว่า “ที่ผ่านมาตลอด 29 ปี บริษัทเน้นสร้างที่พักอาศัยคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ให้ผู้ที่มีความต้องการ ซึ่งแต่ละโครงการยังมีห้องชุดที่อยู่ระหว่างการขาย จึงนำมาต่อยอดปณิธานโดยใช้สิ่งที่บริษัทมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ โดยมองถึงการสร้างคุณภาพชีวิตในด้านที่อยู่อาศัยให้กับนักศึกษา และเลือกโครงการที่ใกล้กับสถานศึกษา และใช้โครงการลุมพินี

Read More