Home > LETTAN

อิเกียขยายการเรียกคืนกระจกเงา LETTAN เฉพาะรุ่นเพิ่มเติม เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ฟิตติ้งอาจแตกหัก

อิเกียขอความร่วมมือลูกค้าหยุดใช้งานกระจกเงา LETTAN/เล็ทตัน รุ่นที่ได้รับผลกระทบ และติดต่อขอเปลี่ยน ฟิตติ้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือติดต่อขอรับเงินคืนเต็มจำนวน อิเกียพัฒนาสินค้าโดยใช้การประเมินความเสี่ยงและการทดสอบที่เข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทั้งหมดในทุกประเทศที่มีสินค้าวางจำหน่าย แม้ว่าจะมีการดำเนินการดังกล่าวแล้ว แต่เราพบว่าฟิตติ้งยึดติดผนังที่ให้มาพร้อมกับกระจกเงา LETTAN/เล็ทตัน บางรุ่นมีการแตกหัก ส่งผลให้กระจกร่วงลงมา ในเดือนมกราคม 2023 อิเกียได้ประกาศเรียกคืนกระจกเงา LETTAN/เล็ทตัน เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ฟิตติ้งอาจแตกหัก หลังจากการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและการตรวจสอบซัพพลายเออร์เพิ่มเติม เราพบว่ามีการใช้ฟิตติ้งติดผนังที่มีข้อบกพร่องในการผลิตมาเป็นระยะเวลานานกว่าที่เราได้รับแจ้ง เราจึงตัดสินใจขยายการเรียกคืนกระจกเงาตามมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัย เพราะอิเกียให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ รุ่นกระจกเงา LETTAN/เล็ทตัน ที่เรียกคืนมีดังนี้ - กระจกเงา LETTAN/เล็ทตัน ทั้งหมดที่ประทับเลขวันที่ผลิต 2105 (เลข 21 คือปี และเลข 05 คือสัปดาห์ที่ผลิตสินค้า) และก่อนหน้า - กระจกเงา LETTAN/เล็ทตัน ที่มีหมายเลขซัพพลายเออร์ 21944 ประทับเลขวันที่ผลิต 2325 (เลข 23 คือปี และเลข 25 คือสัปดาห์ที่ผลิตสินค้า) และก่อนหน้า เลขประทับวันที่ผลิตและหมายเลขซัพพลายเออร์ดูได้บนฉลากที่ด้านหลังกระจกเงา LETTAN/เล็ทตัน ด้านล่างคือตัวอย่างฉลากที่มีตำแหน่งของหมายเลขซัพพลายเออร์ (21944) และเลขประทับวันที่ผลิตในกรอบสีแดง (2152

Read More