Home > โรงแรมดุสิตธานี

‘ดุสิตธานี’ ดันโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แห่งใหม่ขึ้น ‘แฟลกชิพ โฮเต็ล’ ปั้นโรงแรมต้นแบบที่ดีที่สุด

‘ดุสิตธานี’ ดันโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แห่งใหม่ขึ้น ‘แฟลกชิพ โฮเต็ล’ ปั้นโรงแรมต้นแบบที่ดีที่สุด ทันสมัยและตอบโจทย์ลูกค้าภายใต้การบริหารของกลุ่มดุสิตธานี หลังจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ได้ยุติการให้บริการเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 เพื่อปรับปรุงและก่อสร้างใหม่ โดยโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แห่งใหม่ จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสานหรือมิกซ์ยูส ซึ่งกลุ่มดุสิตธานีได้ผนึกความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN แต่ในส่วนของโรงแรมแห่งใหม่นั้น จะยังคงใช้ชื่อแบรนด์ ‘ดุสิตธานี’ และบริหารจัดการโดยกลุ่มดุสิตธานี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DTC กล่าวว่า ในนามของกลุ่มดุสิตธานี ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่ผูกพันกับดุสิตธานีมานานถึง 49 ปี ความผูกพันดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธสัญญาที่ผู้บริหารกลุ่มดุสิตธานีมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำให้โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ กลับมาสร้างความยิ่งใหญ่อีกครั้งใน 4 ปีข้างหน้าภายใต้ชื่อ ‘ดุสิตธานี’ เพื่อตอกย้ำความเป็นไทยตามเจตนารมณ์เดิมของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผู้ก่อตั้งโรงแรม “เรามุ่งมั่นที่จะทำให้โรงแรมดุสิตธานี

Read More