Home > แอล.พี.เอ็น.

“LPN Wisdom” ชี้ 3 Mega Trends ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยหลังโควิด-19

บริษัท ลุมพีนี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด หรือ LPN Wisdom ระบุการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลังการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019 (โควิด-19) ให้ความสำคัญใน 3 ประเด็นหลัก (3 Mega Trends) ในเรื่อง สุขภาพ (Wellness) การออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างสมดุล (Work-Life Balance) และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใช้ชีวิต (Virtual Livable Connect) นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพีนี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (LPN Wisdom) บริษัทด้านการวิจัยและที่ปรึกษาในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการอยู่อาศัยที่ให้ความสำคัญในเรื่องของสุขอนามัย (Wellness) และรูปแบบการทำงานที่ต้องการความสมดุลในการใช้ชีวิต (Work-Life Balance)

Read More

LPN ยอดขายบ้านดีสวนกระแส 2 เดือน สร้างยอดขาย 80 หลัง คิดเป็นมูลค่ากว่า 200 ลบ.

LPN ตอบรับปรากฏการณ์ยอดขายบ้าน “โครงการลุมพินี ทาวน์วิลล์ พหลโยธิน - สะพานใหม่” ดีสวนกระแสตลาด หลัง Covid-19 ระบาด ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจให้ซบเซา โดยภายในเวลา 2 เดือน LPN สร้างยอดขายได้จำนวน 80 หลัง คิดเป็นมูลค่ากว่า 200 ลบ. เชื่อมั่นผลตอบรับเกิดจากทำเล ราคา ดีไซน์ การบริหารหลังการขาย “ชุมชนน่าอยู่” รวมถึงดีมานด์ของผู้บริโภคยังมี ในยุคที่ความคุ้มค่าต้องมาก่อน ด้วยราคาขายเริ่มต้น 2.30 ลบ. ประกอบกับบ้านยังตอบโจทย์เรื่องพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวาง พอดีสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว บ้านยังรองรับการรูปแบบการทำงานที่บ้าน (Work From Home) หลังสถานการณ์ Covid-19 คลี่คลายลงอีกด้วย นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เปิดเผยว่า ปีนี้บริษัทได้วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การเฟ้นหาทำเลศักยภาพที่เดินทางสะดวกสบาย

Read More