Home > ฮับกัญชา

ไทยฝันไกล ฮับกัญชา ชิงเม็ดเงินตลาดโลกล้านล้าน

ณ วินาทีนี้ ธุรกิจเล็กใหญ่แห่งัดกลยุทธ์รับดีเดย์ปลดล็อก “พืชกัญชา” ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ สามารถปลูก ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เสพ ครอบครอง ชนิดที่ว่า กลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางเสริมความงาม ต่างหยิบใช้เป็นส่วนผสมสร้างจุดขายใหม่ ไม่ใช่แค่รุกตลาดลูกค้าในไทย แต่หวังเจาะตลาดโลกชิงเม็ดเงินมหาศาลหลักล้านล้านบาทด้วย หลายฝ่ายคาดการณ์กันว่า หลังจากนี้ ตลาดสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับกัญชา-กัญชงจะมีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจเติบโตมากกว่า 100% เทียบจากปี 2564-2568 โดยตลาดเครื่องดื่มสายสีเขียวระยะแรกมีมูลค่า 280 ล้านบาท จะเพิ่มขึ้นเป็น 7,600 ล้านบาท เติบโต 128% ธุรกิจอาหาร จาก 240 ล้านบาท เป็น 5,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120% และธุรกิจยา จาก 50 ล้านบาท เป็น 1,240 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123% ขณะเดียวกัน

Read More