Home > อัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์

เปิดความสำคัญ เหตุใดเอสเอ็มอีไทยจึงต้องเตรียมพร้อมสู่เศรษฐกิจสีเขียว กับ อัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ แห่ง UOB

เปิดความสำคัญ เหตุใดเอสเอ็มอีไทยจึงต้องเตรียมพร้อมสู่เศรษฐกิจสีเขียว กับ อัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พาณิชย์ธนกิจ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ในขณะที่คาดกันว่าปี 2567 จะทำลายสถิติปีที่ร้อนที่สุดของปี 2566 ประเทศไทยจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับอากาศร้อนจัดที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี พร้อมกับเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัวลง แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ แต่เศรษฐกิจสีเขียวกลับเติบโตอย่างรวดเร็ว สร้างโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) ของไทยในการปรับตัวและเติบโตในสภาวะตลาดใหม่เช่นนี้ ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับภาคการส่งออก มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนของสหภาพยุโรป หรือ CBAM มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ SMEs ไทย โดยเฉพาะหลังจากที่สหภาพยุโรปได้ประกาศให้บริษัทผู้นำเข้าสัญชาติยุโรปใน 6 อุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนสูง ได้แก่ อะลูมิเนียม ซีเมนต์ ไฟฟ้า ปุ๋ย ไฮโดรเจน และเหล็กและเหล็กกล้า ต้องรายงานตัวเลขการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายในสิ้นปี 2568 หน่วยงานกำกับดูแลของยุโรปอาจประกาศเพิ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นเข้าในมาตรการนี้ และภายในปี 2569 บริษัทที่ได้รับผลกระทบจะต้องเริ่มจ่ายภาษีคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนตามราคาสิทธิของระบบการซื้อขายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสหภาพยุโรป ด้วยความที่สหภาพยุโรปเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 4 ของไทยและคาดว่าการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีจะเสร็จสิ้นในปีหน้า มาตรการ CBAM นี้จึงน่าจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อเศรษฐกิจไทย ธุรกิจ SMEs ไทยมีเวลา 2 ปีในการต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรการนี้

Read More

UOB Sustainability Compass บทบาทของสถาบันการเงินกับความยั่งยืน

นาทีนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดหรือขนาดไหนก็ตาม ต่างต้องเร่งปรับตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นธุรกิจสีเขียวที่ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์โลกที่บีบรัดเข้ามาเรื่อยๆ และเพื่อสร้างจุดแข็งสำหรับการแข่งขันในตลาด แต่แน่นอนว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจสีเขียวไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ทั้งความมุ่งมั่น ข้อมูลที่เพียงพอ และการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐในฐานะผู้รับผิดชอบด้านกฎระเบียบและมาตรการสนับสนุนเชิงนโยบายต่างๆ และสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อ เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ความยั่งยืน จำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่ผ่านมาสถาบันการเงินต่างออกมาเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนกันมากขึ้น ที่เห็นกันบ่อยๆ คือ การปล่อยสินเชื่อสีเขียวสำหรับภาคธุรกิจที่ต้องการ Go Green อย่างธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) กับสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนธุรกิจ (Sustainable financing for SME) สำหรับธุรกิจ SMEs ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อพัฒนาในด้านการประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และจัดการธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม วงเงินรวมสูงสุด 50 ล้านบาท สินเชื่อเพื่อโลกเพื่อเรา (Green Forward) สินเชื่อสำหรับผู้ผลิต ผู้ขายและผู้ใช้ ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน, ป้องกันและควบคุมมลพิษ, ธุรกิจจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนการผลิตหรือการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วงเงินรวมสูงสุด 50 ล้านบาท รวมถึงการผนึกกำลังกับ SCG ตั้งโมเดลให้บริการด้าน Green Finance แบบครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบโครงการจนถึงการยื่นขอสินเชื่อ เจาะกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับอาคารสู่ Net Zero

Read More