Home > อัดฉีดเศรษฐกิจ

ลุ้นของขวัญปีใหม่ “บิ๊กตู่” อัดฉีดเศรษฐกิจ ชิงกระแสเลือกตั้ง

21 ธันวาคมนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะเคาะมาตรการแจกของขวัญปีใหม่ชุดใหญ่ตามคำสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไล่เรียงทุกกระทรวง โดยหวังว่า ประชาชนจะมีความสุข หลังไม่มีความสุขมา 2 ปีกว่าแล้วจากพิษโควิด-19 และถือเป็นมหกรรมอัดฉีดเศรษฐกิจกระตุ้นกำลังซื้อแสนล้าน แน่นอนว่า หลายฝ่ายจับตาไปที่กระทรวงการคลัง ซึ่งเท่าที่เปิดเผยออกมาก่อนหน้ามีการเตรียมแพ็กเกจลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านสถาบันการเงินของรัฐ 3 แห่ง เริ่มจากธนาคารออมสินจะคืนเงินสดให้ลูกค้าที่มีประวัติการชำระดีต่อเนื่อง 3 ปี และมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 200,000 บาท คนละ 500 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ นอกจากนี้ ยังมีของขวัญสำหรับลูกค้าที่ต้องการออมเงินด้วยการเปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษช่วงปีใหม่ เพิ่มรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท จำนวน 20 รางวัล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แจกของขวัญให้ลูกค้าสินเชื่อบ้านที่ผ่อนชำระดีย้อนหลังรวม 48 เดือน นับจนถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2564 แบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 ได้รับเงิน 1,000 บาท สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 2

Read More