Home > ศูนย์จักษุและเลสิก รพ.กรุงเทพ

เคทีซีจับมือศูนย์จักษุและเลสิก รพ.กรุงเทพ ปลุกกระแสปัญหาสุขภาพตาต้องรักษา ภัยเงียบของคนไทยทุกช่วงวัย

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด หรือ “เคทีซี” (KTC) เผยพฤติกรรมการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรเคทีซี พบแนวโน้มการใช้จ่ายในหมวดสุขภาพและความงามมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ทั้งหมวดโรงพยาบาล ความงาม ฟิตเนส และกีฬา เติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญถึง 14% หรือสมาชิกมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีเฉลี่ย 5 ครั้งต่อคนต่อปี โดยยอดใช้จ่ายหลักในกลุ่มโรงพยาบาลยังเป็นผู้ถือบัตรที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มใหญ่กว่า 50% แต่ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา ผู้ถือบัตรที่มีอายุระหว่าง 20-30 กลับมีการใช้จ่ายในกลุ่มโรงพยาบาลที่เติบโตมากขึ้น 40% ซึ่งเน้นหนักไปทางการทำทันตกรรม เลสิก และเสริมความงามเป็นหลัก นั่นแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันคนหันมาดูแลตัวเองและใส่ใจสุขภาพกันเร็วมากขึ้น ล่าสุดเคทีซีเดินหน้าจัดกิจกรรมรับกระแสใส่ใจสุขภาพ จับมือศูนย์จักษุและเลสิก โรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดเวทีเสวนาเพื่อปลุกกระแสปัญหาสุขภาพตา ภัยเงียบของคนไทยทุกช่วงวัย ในหัวข้อ “เช็คความเสื่อม รู้ก่อนเสี่ยง ไขข้อข้องใจแบบเจาะลึกเกี่ยวกับสุขภาพตา” พร้อมเผยโฉมศูนย์จักษุและศูนย์เลสิกแห่งใหม่ ซึ่งทางโรงพยาบาลกรุงเทพได้ยกระดับเป็นศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางที่เกี่ยวกับตา พร้อมนวัตกรรมเทคโนโลยีทันสมัยและจักษุแพทย์ ตลอดจนผู้ชำนาญการ และทีมสหสาขาวิชาชีพกว่า 80 คน ในการให้บริการดูแลรักษาสุขภาพดวงตา พญ.ธารินี

Read More