Home > ศูนย์ข้อเทียม

รพ. ธรรมศาสตร์ฯ ดึงจุดเด่นมู่งสู่ทอป 3 ชูศูนย์ข้อเทียมแบบครบวงจรเป็นเรือธง

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ วางกลยุทธ์ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเชี่ยวชาญระดับตติยภูมิขั้นสูง และโรงเรียนแพทย์ชั้นนำ โฟกัสจุดเด่นเตรียมเปิดศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง ชูศูนย์ข้อเทียมแบบครบวงจรเป็นต้นแบบ พร้อมพัฒนาต่อยอดการบริการเพื่อรองรับผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เป็นช่วงที่โรงพยาบาลทุกแห่งต่างต้องทุ่มสรรพกำลังและทรัพยากรที่มีเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่ง รพ. ธรรมศาสตร์ฯ เองถือเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีบทบาทสำคัญในช่วงโควิดที่ผ่านมา ตั้งแต่กระบวนการคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด การรักษาผู้ป่วยโควิด จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และสร้างห้องไอซียูความดันลบรองรับผู้ป่วยกว่า 42 ห้อง ซึ่งนับว่ามากที่สุดในประเทศ รวมไปถึงการเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด และล่าสุดคือการอำนวยความสะดวกในการทำ Home Isolation สำหรับผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง แน่นอนว่าการต้องรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ภาพรวมของโรงพยาบาลดูชะงักลงไปบ้าง แต่ถึงกระนั้น รพ. ธรรมศาสตร์ฯ ก็ได้วางแผนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงพยาบาลในระยะยาวควบคู่ไปพร้อมกัน รศ. นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพ รพ. ธรรมศาสตร์ฯ เปิดเผยกับ “ผู้จัดการ 360 องศา” ว่า “ทิศทางการดำเนินงานต่อจากนี้ เราวางเป้าหมายให้ รพ. ธรรมศาสตร์ฯ เป็นทอป 3 ของโรงพยาบาลเชี่ยวชาญระดับตติยภูมิขั้นสูง และโรงเรียนแพทย์ชั้นนำ ซึ่งตอนนี้มีทั้ง รพ.

Read More