Home > มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ทดสอบฯ มธ. เปิดตัว “FORWARD” ปูทางเสริมศักยภาพสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ

ศูนย์ทดสอบฯ มธ. เปิดตัว “FORWARD” มิติใหม่แห่งศูนย์กลางด้านการประเมินความพร้อมทางปัญญาและการเรียนรู้ ปูทางเสริมศักยภาพสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCTC) ล้ำหน้าอีกขั้นด้วยการพัฒนา “FORWARD” หรือ Foremost Wisdom Academic Readiness Demonstration รูปแบบใหม่ของการประเมินความพร้อมทางปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อผู้สนใจศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจทุกระดับ สามารถเข้าร่วมประเมินสมรรถนะ และเตรียมความพร้อมของตน เพื่อก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจที่ครบเครื่อง ผศ.ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCTC) เปิดเผยว่า ปัจจุบันองค์ความรู้ของแต่ละศาสตร์วิชาที่ผ่านการสั่งสมเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วจากหลายช่องทาง ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผู้เรียนสามารถเพิ่มพูนทักษะที่ตนสนใจ ทั้งที่เป็นความรู้เชิงลึกเฉพาะทาง หรือความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการข้ามศาสตร์ ก็ทำได้โดยง่าย จึงนำมาสู่คำถามที่ว่า แล้วผู้เรียนจะทราบได้อย่างไรว่า ตัวตนเองมีระดับความสามารถในศาสตร์ดังกล่าวมากน้อยเพียงใด ศูนย์ทดสอบฯ ม.ธรรมศาสตร์ (TCTC) จึงนำความต้องการดังกล่าว มาพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะด้านการจัดการสมัยใหม่ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการประเมินองค์ความรู้แต่ละด้าน เพื่อให้ผู้สอบได้ตระหนักถึงจุดเด่นและจุดด้อยของตนว่าเป็นอย่างไร นำไปสู่แนวทางการแก้ไขและปรับเปลี่ยนการจัดการ เพื่อเป้าหมายในการเสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ชัดเจนและตรงจุดยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แบบประเมินความพร้อมทางปัญญาและการเรียนรู้หรือที่เรียกว่า “FORWARD” นั้น ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับประเมินความถนัดทางด้านธุรกิจโดยเฉพาะ ครอบคลุมใน 3 ด้าน ประกอบด้วย

Read More

CMDF จับมือ OKMD และ มธ. จัด Fin Lab ระดม 11 ภาคีเครือข่ายการเงินการลงทุนระดับชั้นนำ เดินสายทั่วประเทศ

CMDF จับมือ OKMD และ มธ. จัด Fin Lab คาราวานความรู้ด้านการเงิน ระดม 11 ภาคีเครือข่ายการเงินการลงทุนระดับชั้นนำ เดินสายทั่วประเทศ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโครงการ 88 SANDBOX เปิดตัว คาราวานความรู้ด้านการเงิน หรือ Fin Lab พื้นที่การเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการเงินให้กับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ หวังจุดประกายไอเดียด้านการเงินและการลงทุน สร้างโอกาสการเข้าสู่ตลาดทุนในระดับภูมิภาค พร้อมระดมผู้เชี่ยวชาญจาก 11 ภาคีเครือข่ายด้านการเงินและการลงทุนในระดับชั้นนำของประเทศ ร่วมเดินสาย 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เริ่มกุมภาพันธ์-ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ นายจักรชัย บุญยะวัตร ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน หรือ CMDF กล่าวว่า "ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจหลายด้าน โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้จ่าย การก่อหนี้ที่ไม่จำเป็น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางการเงิน ความไม่เข้าใจบริการทางการเงินรูปแบบใหม่

Read More

มธ. มอบรางวัลนักวิจัย ดีเด่นปี 2566 แก่นักวิจัย 90 รายจาก 9 ประเภทรางวัล ในวันเชิดชูเกียรตินักวิจัย

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) จัดงาน "วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของนักวิจัยผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 9 ประเภทรางวัล แก่นักวิจัยจำนวน 90 ราย โดยภายในงานรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึงก้าวต่อไปของงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าจะเชื่อมั่นและสานต่อแนวทางด้านความยั่งยืน หรือ “Sustainability” ต่อไป "ดิฉันในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมที่จะสนับสนุนนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยกระดับขีดความสามารถของงานวิจัย ควบคู่กับการสร้างสมดุลและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อคนรุ่นหลังต่อไป” รองศาสตราจารย์เกศินีกล่าว ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึงภาพรวมของงานในปีนี้ว่า “ในปี 2566 ที่ผ่านมามีบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรมทั้งจากหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดงาน ‘วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566’ ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่ได้มุ่งมั่นผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัยออกสู่สาธารชนอย่างต่อเนื่อง สร้างบรรยากาศทางวิชาการด้านวิจัยให้นักวิชาการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำวิจัย อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยดังกล่าว แก่ประชาคมธรรมศาสตร์ให้รับทราบและชื่นชมในผลงานที่ได้รับรางวัลของบุคลากรด้านการวิจัย” ในขณะที่ รศ.วิทยา ด่านธำรงกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Read More

88 SANDBOX The Next Unicorn Platform อาสาสร้างม้าป่า Startup ทะยานสู่ Unicorn พันล้านระดับโลก

ครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มผู้ก่อตั้ง 88 SANDBOX จัดงานเปิดตัว “88 SANDBOX The Next Unicorn Platform” ศูนย์กลางการเรียนรู้ทักษะผู้ประกอบการแห่งอนาคต 88 SANDBOX PLATFORM เป็นโครงการระยะยาวเพื่อปั้นสตาร์ทอัพ สู่ยูนิคอร์นตัวใหม่ของไทยเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ ทดลอง พัฒนา และต่อยอดไอเดีย พร้อมมอบระบบนิเวศครบครัน โดยในปี 2565 จะเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ Startup ทีมอย่างเข้มข้น รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า “88 SANDBOX The Next Unicorn Platform” ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ potential partner 2 องค์กรสำคัญที่จะมาช่วยสร้างช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นที่ๆ เปิดกว้างให้ทุกคนได้เรียนฟรี โดยเปิดกว้างสำหรับคนทุกวัย ทุกไอเดียโดยมองว่าการเรียนการสอนในปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียน ฝึกให้มีการปฏิบัติงานจริง ลองผิดลองถูกเพื่อให้เกิดความมั่นใจ

Read More

ไมโครซอฟท์ชี้เทรนด์การทำงานยุคหลังโควิด ชู 2 องค์กรตัวอย่างที่เดินหน้าต่อได้ด้วยนวัตกรรมและความคล่องตัว

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย หนุนภาคธุรกิจไทยปรับทิศทางรับมือความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคหลังโควิด-19 พร้อมชูสององค์กรจากวงการโทรคมนาคมและภาคการศึกษาที่นำเทคโนโลยีมาผสานกับแนวทางการปฏิบัติงานอย่างลงตัว เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ยังเดินหน้า แม้ในสภาพการณ์ปัจจุบัน นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สถานการณ์ที่ทุกคนและทุกองค์กรทั่วโลกต่างต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้ นับเป็นบทพิสูจน์ถึงศักยภาพในการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการรับมือกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง โดยทุกองค์กรต้องหันกลับมาตั้งคำถามว่า ‘เรามีเครื่องมือที่พร้อมให้พนักงานเดินหน้าทำงานต่อไปได้หรือยัง?’ “สำหรับไมโครซอฟท์เอง เรามีเทคโนโลยีที่พร้อมสนับสนุนให้พนักงานรับมือกับเหตุฉุกเฉินและปรับรูปแบบการทำงานได้อย่างคล่องตัวอยู่แล้ว แต่ความท้าทายประการสำคัญที่เรายังต้องเผชิญ คือการเดินหน้าแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไปของลูกค้าแต่ละรายนั่นเอง ซึ่งเทคโนโลยีอย่างเดียวอาจไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคในส่วนนี้ได้ เนื่องจากความเข้าใจในความต้องการของคนทำงานในฐานะเพื่อนมนุษย์ก็เป้นองค์ประกอบที่สำคัญไม่แพ้โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค” เอไอเอสยืนหยัดเคียงข้างชีวิตยุคดิจิทัล เน้นย้ำความสำคัญของการเตรียมพร้อม เพื่อสร้างความยืดหยุ่นทั่วทั้งธุรกิจ พร้อมส่งมอบบริการให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้นำ Digital Life Service Provider อันดับหนึ่งของประเทศไทย เอไอเอสมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงทุกคนและทุกองค์กรทั่วไทยให้ยังสามารถเข้าถึงกันและกันได้ ในสภาวะที่การเดินทางมาพบปะกันไม่สามารถทำได้เช่นเดิม ด้วยเหตุนี้เอง การเสริมความยืดหยุ่นเพื่อให้ธุรกิจของเอไอเอสยังเดินหน้าต่อได้อย่างราบรื่น ควบคู่กับความปลอดภัยในชีวิตพนักงาน จึงเป็นสิ่งที่เอไอเอสให้ความสำคัญมาเป็นลำดับแรก เอไอเอสได้ตัดสินใจประกาศนโยบายให้พนักงานกว่า 12,000 คน ทำงานจากที่บ้านในวันที่ 21 มีนาคม และเลือกใช้โปรแกรมสื่อสารอัจฉริยะ ไมโครซอฟท์ ทีมส์ (Microsoft Teams) แพลตฟอร์มที่เป็นศูนย์กลางของการทำงานร่วมกันในโลกดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ Office 365

Read More

นักศึกษาธรรมศาสตร์สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ “ลอรีอัล แบรนด์สตอร์ม 2019” คิดค้นนวัตกรรมบำรุงผิวแห่งอนาคต ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ

นักศึกษาธรรมศาสตร์สุดเจ๋ง! คิดค้นนวัตกรรมบำรุงผิวแห่งอนาคต ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ คว้ารางวัลชนะเลิศ “ลอรีอัล แบรนด์สตอร์ม 2019” พร้อมแข่งระดับโลก ชิงโอกาสฝึกงานที่ฝรั่งเศส ณ Station F ฮับสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทีม THE THREE MUSKETEERS จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “ลอรีอัล แบรนด์สตอร์ม 2019” ครั้งที่ 16 ในประเทศไทย นำเสนอกลยุทธ์และพัฒนาแผนการตลาดดิจิทัล ภายใต้โจทย์ “INVENT THE FUTURE SKINCARE EXPERIENCE FOR HEALTH-CONSCIOUS CONSUMERS” หรือ “การสร้างสรรค์ประสบการณ์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแห่งอนาคต เพื่อผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพ” ให้กับแผนกผลิตภัณฑ์เวชสำอาง เน้นการเข้าถึงและสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ผ่านการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน “ลอรีอัล แบรนด์สตอร์ม 2019” ระดับโลก ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในเดือน พฤษภาคม 2562

Read More