Home > มนพัทธ์ สุริยะวงศ์ทอง

เทรนด์คนรักสุขภาพโต บีเจ รีไวฟ์ เซลล์ ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่บุกตลาด

การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึ้น ทั้งการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และพิจารณาข้อมูลโภชนาการหลังผลิตภัณฑ์มากขึ้น หรือการเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามิน สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจ พบว่าประชาชนไทยหันมาใส่ใจกับสุขภาพเพิ่มขึ้น 45.39 เปอร์เซ็นต์ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคเป็นปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทิศทางตลาด หากพิจารณาจากมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปี 2562 ที่มีมูลค่าสูงถึง 20,876 ล้านบาท และการคาดการณ์ของ Euromonitor International ระบุว่าปี 2563 การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสังคมที่นำไปสู่วิถี New Normal อาจส่งผลให้มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยสูงถึง 23,916 ล้านบาท แม้ว่าไวรัสโคโรนาจะสร้างหายนะให้แก่ธุรกิจจำนวนมาก ทว่า ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่โตสวนกระแสอย่างมีนัยสำคัญ เห็นได้จากมีนักลงทุนจำนวนไม่น้อยที่มองเห็นโอกาสและโดดเข้ามาเล่นในตลาดนี้ ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ในปี 2560 ระบุว่า ผู้ประกอบธุรกิจอาหารเสริมของไทยที่จดทะเบียนพบว่า มีรายได้รวมอยู่ที่ 8.7 หมื่นล้านบาท มีผู้ประกอบการจำนวนกว่า 6,300 ราย โดยเจ้าตลาดเป็นของผู้ประกอบการรายใหญ่เพียง 10 ราย ซึ่งกินส่วนแบ่งตลาดไปแล้วกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแบ่งตลาดที่มีมูลค่ามหาศาล เป็นความหอมหวานที่ใครๆ ก็ต้องการที่จะเข้าฟาดฟันและแย่งชิง เพราะช่วงเวลานี้ดูจะเหมาะสมที่สุดในการคลุกวงในธุรกิจนี้ จึงไม่น่าแปลกใจหากเราจะได้เห็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเปิดตัวในตลาดนี้มากขึ้น ล่าสุด รมิดา รัสเซลล์

Read More