Home > มณเฑียร วีโรทัย

LPN ACADEMY เฟ้นหาเด็กมหาวิทยาลัยเรียนดี มอบทุนคอนโดลุมพินี อยู่ฟรี 4 ปี

LPN ACADEMY และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมค้นหาคนดี คนเก่ง มอบทุนการศึกษารูปแบบใหม่ LPN SCHOLARSHIP เป็นทุนที่พักอาศัยในคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 (อาคาร C2) นำร่องเป็นโครงการแรก ให้อยู่ฟรี 4 ปี 100 ทุน 50 ยูนิต เชื่อมโยงกับ LUMPINI LIVING+ หนึ่งในกลยุทธ์ด้านรายได้ใหม่จากการปล่อยเช่าห้องชุด โดยนำห้องชุดส่วนหนึ่งมาออกแบบสไตล์รูมเมทให้เหมาะกับไลฟสไตล์นักศึกษา นับเป็นการนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และหนุนนำการศึกษาเยาวชนไทย นายมณเฑียร วีโรทัย ผู้อำนวยการสถาบันแอล.พี.เอ็น. ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN ACADEMY) เปิดเผยถึงแนวคิดในการมอบทุน LPN SCHOLARSHIP ว่า “ที่ผ่านมาตลอด 29 ปี บริษัทเน้นสร้างที่พักอาศัยคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ให้ผู้ที่มีความต้องการ ซึ่งแต่ละโครงการยังมีห้องชุดที่อยู่ระหว่างการขาย จึงนำมาต่อยอดปณิธานโดยใช้สิ่งที่บริษัทมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ โดยมองถึงการสร้างคุณภาพชีวิตในด้านที่อยู่อาศัยให้กับนักศึกษา และเลือกโครงการที่ใกล้กับสถานศึกษา และใช้โครงการลุมพินี

Read More