Home > พรรณวลัย อินทราพิเชษฐ

พรรณวลัย อินทราพิเชษฐ ผอ. การตลาดซัมซุง กับแนวคิดเพื่อสังคมยุคดิจิทัล

เป็นอีกหนึ่งนักการตลาดที่ยังคงมุ่งหาความท้าทายใหม่ๆ ให้ตัวเอง โดยไม่จำกัดอยู่ในกรอบของงานสายใดสายหนึ่ง “แจ๊ด พรรณวลัย อินทราพิเชษฐ” คือนักการตลาดที่ใช้เวลาเดินทางอยู่ในแวดวงนี้มายาวนาน 25 ปี หลังสะสมประสบการณ์การทำงานในสายแบงก์ วันนี้ พรรณวลัย ก้าวสู่ความท้าทายครั้งใหญ่ด้วยการรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด แม้จะมีความแตกต่างระหว่างการทำงานสายงานธนาคาร กับบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค แต่คุณแจ๊ด กลับมองว่า แม้จะคนละสายงาน แต่ “การสื่อสารการตลาด ต้องชัดเจน และน่าเชื่อถือ” “ตอนทำงานกับธนาคาร ด้วยความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินๆ ทองๆ จำเป็นที่จะต้องใช้การสื่อสารที่มีความชัดเจน ต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับธนาคาร เราอาจจะใส่ลูกเล่นในการสื่อสารได้น้อยกว่า ขณะที่การทำงานในบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ แต่เราอาจเพิ่มกิมมิกให้สื่อที่ส่งออกไปมีความสดใส เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ” ความเหมือนที่แตกต่าง ของ Customer Experience “ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการธนาคาร หรือองค์กรเอกชน ผู้ประกอบการสินค้าอุปโภคบริโภค แม้ว่าสินค้าและบริการจะมีความแตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ Customer Experience ซึ่งธนาคารนั้นมี Customer Experience เยอะมาก ไม่ว่าลูกค้าจะใช้บริการที่สาขา โทรศัพท์เข้าคอลเซ็นเตอร์

Read More