Home > บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด

เซ็นทรัลเปิดศึกดิวตี้ฟรี ชน “คิงเพาเวอร์-ล็อตเต้”

ในที่สุด กลุ่มเซ็นทรัลประกาศเตรียมความพร้อมอย่างชัดเจน เพื่อช่วงชิงพื้นที่ร้านค้าปลอดภาษี หรือ “ดิวตี้ฟรี” ในสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอื่นๆ อีก 3 แห่ง ซึ่งกระทรวงคมนาคมคาดการณ์จะเปิดประมูลในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปี 2562 ท่ามกลางคู่แข่งยักษ์ใหญ่ทั้งในไทยและต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคิงเพาเวอร์ ล็อตเต้ หรือแม้กระทั่งหน้าใหม่ทุนหนาอย่าง “บางกอกแอร์เวย์ส” ทั้งนี้ ตามแผนการพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) จะมีโครงการประมูลพื้นที่ดิวตี้ฟรีในสนามบินขนาดใหญ่อีก 4 แห่ง โดยโครงการแรกของสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ในอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 และ 2 ซึ่งบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เตรียมเสนอเอกสารเงื่อนไขการประกวดราคาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ในเดือนธันวาคมนี้ ควบคู่กับอีก 3 สนามบิน ได้แก่ สนามบินท่าอากาศยานภูเก็ต สนามบินเชียงใหม่ และสนามบินหาดใหญ่ ขณะที่ก่อนหน้านี้ สนามบินอู่ตะเภาประกาศขายทีโออาร์ให้เอกชนเข้ามาบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ จำนวน 2 สัญญา 2 กิจกรรม ประกอบด้วยพื้นที่สินค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี)

Read More