Home > นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

ธุรกิจเวลเนส เรียล เอสเตท ขยายตัว “พฤกษา” ส่ง “วิมุต” เดินเกมรุก

“เราต้องทำมากกว่าการทำแค่ที่อยู่อาศัย” ประโยคที่คล้ายเป็นพันธสัญญาของผู้บริหารระดับสูงอย่าง คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ที่เคยกล่าวไว้ก่อนอำลาตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ก่อนจะส่งแนวความคิดไปยัง คุณอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มาสู่การขับเคลื่อนอย่างมีมิติที่น่าสนใจของ พฤกษา ที่แถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่นอกจากธุรกิจอสังหาฯ ซึ่งดำเนินกิจการมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี 2536 ด้วยบริบทของผู้ประกอบการที่ทำเพียงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ปัจจุบันฉากทัศน์ของพฤกษาเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเข้ายุคสมัย ทั้งสร้างสรรค์แพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ให้บริการตลาดค้าปลีกออนไลน์ รวบรวมร้านค้า สินค้าด้านที่อยู่อาศัย การบำรุงรักษาบ้าน การดูแลสุขภาพและความงาม รวมถึงการรุกตลาด Wellness ที่มีทิศทางการขยายตัวมากขึ้นในปัจจุบัน สิ่งที่พฤกษาทำไปก่อนหน้าคือการเปิดตัวโรงพยาบาลวิมุต ที่ตั้งอยู่ในย่านพหลโยธินเมื่อกลางปี 2564 ทว่า กระแสการตื่นตัวของธุรกิจ Wellness ที่กำลังมาแรงทั่วโลก อีกทั้งตลาดนี้ยังมีมูลค่าสูงถึง 4.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 145 ล้านล้านบาท ซึ่งธุรกิจ Wellness แบ่งออกได้หลายส่วน เช่น ด้านสุขภาพความงาม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และอสังหาฯ

Read More