Home > ธุรกิจไมซ์ (MICE)

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เดินหน้าจัดงานใหญ่ พร้อมภารกิจผลักดันไทยสู่ Hub ด้านอาหาร

ธุรกิจไมซ์ (MICE) หรือ ธุรกิจจัดการประชุมและแสดงสินค้า เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย เหล่าผู้จัดงานทยอยจัดงานกันอย่างต่อเนื่อง รวมถึง “อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์” หนึ่งในผู้จัดงานแสดงสินค้า ที่ออกมาประกาศเตรียมความพร้อมกับการจัดงานใหญ่ด้านอาหารแห่งปี อย่าง “ProPak Asia 2023” และ “Fi Asia 2023” มุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้องยอมรับว่าธุรกิจไมซ์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความสำคัญและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นธุรกิจที่ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และผู้ประกอบการจากทั้งในและต่างประเทศ ให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี “รุ้งเพชร ชิตานุวัตร์” ผู้อำนวยการกลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย (Informa Markets) ในฐานะผู้จัดแสดงสินค้าและการประชุมเพื่อเชื่อมต่อธุรกิจระดับโลกในประเทศไทย เปิดเผยตัวเลขที่น่าสนใจของธุรกิจไมซ์ว่า ธุรกิจไมซ์สร้างรายได้เข้าประเทศถึง 29,749 ล้านบาท คิดเป็น 0.18% ของจีดีพีรวม จ่ายภาษีให้รัฐกว่า 2,089 ล้านบาท สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 33,230 ล้านบาท และสร้างตำแหน่งงานถึง 46,718 ตำแหน่งงาน สำหรับ

Read More