วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024
Home > PR News > นมผงตราหมี’ สูตรสำหรับเด็ก 1 ปีขึ้นไป

นมผงตราหมี’ สูตรสำหรับเด็ก 1 ปีขึ้นไป

‘นมผงตราหมี’ สูตรสำหรับเด็ก 1 ปีขึ้นไป โดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จัดงานตราหมีเอ็กซ์โปสุดยิ่งใหญ่ ครั้งแรกในประเทศไทย “BEAR BRAND Love and Protection Expo” – ปกป้องด้วยรัก สู่พัฒนาการหลากมิติ นำเสนอกิจกรรมและความรู้หลากหลาย เพื่อการวางรากฐานอนาคตที่ดีด้วยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ให้ลูกรักพร้อมก้าวสู่การเรียนรู้รอบด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณสมฤดี บุญให้เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อโภชนาการเด็ก และ คุณกนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์นมผงตราหมี บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์ และ ผศ.พญ.บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ
ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้เรื่องโภชนาการและพัฒนาการเด็ก ร่วมด้วยแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ กบ – สุวนันท์
ปุณณกันต์ ที่พาลูกสาว น้องณดา มาร่วมพูดคุยถึงแนวทางการดูแลลูกน้อยให้แข็งแรงและเคล็ดลับ การสร้างเสริมพัฒนาการหลากมิติให้ลูกรัก โดย คุณสุกัญญา ไรวินท์ รับหน้าที่พิธีกร

คุณสมฤดี บุญให้เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อโภชนาการเด็ก บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “นมผงตราหมี สูตรสำหรับเด็ก 1 ปีขึ้นไป คือนมผงที่ได้รับความไว้วางใจจากครอบครัวไทยจากรุ่นสู่รุ่นมายาวนานมากกว่า 80 ปี และในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสำหรับแม่และเด็ก เราไม่เคยหยุดยั้งในการคิดค้นวิจัยและพัฒนา เพื่อค้นคว้านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมส ำหรับคุณแม่ในช่วงตั้งครรภ์และให้นมบุตร ไปจนถึงผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาการให้เด็กตั้งแต่ช่วงวัย 1 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม เราสนับสนุนคุณแม่ให้นมลูกเอง เพราะน้ำนมแม่ดีที่สุด”

“ทั้งนี้เราต้องการเป็นผู้ช่วยที่คุณแม่ไว้วางใจใน การวางรากฐานอันมั่นคงเพื่ออนาคตที่ดีให้กับลูก โดยมิได้เน้นที่พัฒนาการทางสติปัญญาอย่างเดียว แต่รวมถึงความสามารถด้านอื่นๆ ด้วย ซึ่งพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่งคือ การสร้างเสริมให้ลูกรักมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง เพื่อเป็นเกราะป้องกันให้ลูกห่างไกลจากโรคและปัญหาสุขภาพ และพร้อมที่จะเรียนรู้สู่พัฒนาการอันหลากหลายอย่างมีความสุข” คุณสมฤดี กล่าว

คุณกนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์นมผงตราหมี บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “งานตราหมีเอ็กซ์โป ‘BEAR BRAND Love and Protection Expo’ – ปกป้องด้วยรัก สู่พัฒนาการหลากมิติ จึงสร้างสรรค์ขึ้นโดยเนรมิตครบทุกมิติแห่งความรู้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ ที่มีลูกน้อยวัย 1-6 ปี ภายในคราวเดียว”

ในงานตราหมีเอ็กซ์โป ประกอบด้วยโซนกิจกรรมแสนสนุกและอัดแน่นด้วยสาระความรู้ที่ครบถ้วน ดังนี้

1.Be Loved: อุ้มรัก – เรื่องราว “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของลูกน้อย”

2.Breastfeeding is the Best: มหัศจรรย์นมแม่ – หลากหลายเรื่องราวมหัศจรรย์และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนมแม่

3.Be Protected: พื้นฐานการปกป้อง – แหล่งกำเนิดภูมิคุ้มกันที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์ คือ ระบบทางเดินอาหาร

4.Better together with StimuLearnTM: เสริมสร้างพัฒนาการหลากมิติ – กิจกรรมแสนสนุกที่จะช่วยกระตุ้นมิติการเรียนรู้ให้ลูกน้อย

5.Because of Mom’s Love: อนาคตที่ดี เริ่มที่รักจากแม่ – เคล็ดลับการเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตแข็งแรงสมวัย

6.BEAR BRAND Best Buy: คุณภาพคับแก้วกับพี่หมี – ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อโภชนาการแม่และเด็ก

“ในโอกาสนี้ เรายังได้แนะนำนวัตกรรมการเรียนรู้ ‘StimuLearnTM’ (สติมูเลิร์น) โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการ 5 ด้าน เอกสิทธิ์เฉพาะของเนสท์เล่ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก และศูนย์วิจัยเนสท์เล่ เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

1. ด้านความเข้าใจภาษาและ การสื่อสาร (Language) 2. ด้านความจำ (Memory) 3. ด้านสมาธิและความจดจ่อตั้งใจ (Attention) 4. ด้านการแก้ปัญหา (Problem Solving) และ 5. ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็ก (Psychomotor)

โดยเราได้จำลองเป็นฐานกิจกรรมแสนสนุกที่สอดคล้องกับทักษะต่างๆ ให้คุณพ่อคุณแม่ได้สังเกตลูกน้อยว่ามีทักษะใดที่โดดเด่น และทักษะใดที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนามากขึ้น” คุณกนกทิพย์

กล่าวเสริม

รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเด็ก กล่าวว่า “1,000 วันแรกเป็นช่วงเวลาสำคัญของการดูแลให้ลูกน้อยมีภูมิคุ้มกันที่ดี คือเริ่มต้นตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์ จนลูกน้อยอายุ 2 ปี คุณแม่จึงควรดูแลเรื่องโภชนาการทั้งของตนเ องและลูกน้อยตั้งแต่แรกเริ่ม โดยอาหารมื้อแรกสำหรับลูกที่ปลอดภัยและอุดมคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุดก็คือนมแม่”

“ทั้งนี้ในส่วนของระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์ มีจุดเริ่มต้นที่ทางเดินอาหาร โดย 80% ของเซลล์สร้างภูมิคุ้มกันจะอยู่ในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งมีจุลินทรีย์อยู่ภายในกว่า 400-500 สายพันธุ์
ในช่วงแรกเกิด ทางเดินอาหารของเด็กจะปราศจากเชื้อ เด็กจะได้รับจุลินทรีย์ธรรมชาติจากสิ่งแวดล้อม
หรือนมแม่ ดังนั้น เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่จะมีสุขภาพแข็งแรง โดยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่พบมาก
ในนมแม่ คือ Lactobacillus (แล็คโตบาซิลลัส) และ Bifidobacterium (บิฟิโดแบคทีเรียม) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสมดุลของจุลินทรีย์ในทางเ ดินอาหาร เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดการติดเชื้อของลูกน้อย

อย่างไรก็ตาม หากคุณแม่มีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถให้นมบุตรได้ ควรเลือกโภชนาการเสริมที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโตแข็งแรง” รศ.นพ.สังคม กล่าว

ด้าน ผศ.พญ.บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก กล่าวว่า “การดูแลพัฒนาการ
ของลูกสามารถทำได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ โดยดูแลให้ลูกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน นอกเหนือจากนี้ เมื่อลูกคลอดออกมาแล้ว คุณพ่อคุณแม่ก็เปรียบเสมือนของเล่นชิ้นสำคัญของลูก ด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ กับลูกตั้งแต่แรกเกิด ไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำ แต่งตัว รับประทานอาหาร นอกจากนี้ คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถหากิจกรรมเสริมให้ลูกได้ เช่น พาลูกออกไปสำรวจสิ่งต่างๆ รอบตัว เล่านิทาน อ่านหนังสือกับลูกหรือเล่นเกมส่งเสริมพัฒนาการ”

ด้าน กบ – สุวนันท์ ปุณณกันต์ แบรนด์แอมบาสซาเดอร์ นมผงตราหมีสูตรสำหรับเด็ก 1 ปีขึ้นไป
กล่าวว่า “ในการเลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโตสมวัยนั้น สิ่งสำคัญอันดับแรกคือ การดูแลเขาให้แข็งแรง สร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับลูก โดยใส่ใจในเรื่องของโภชนาการให้ลูกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ซึ่งทั้งหมดนี้กบเริ่มต้น
วางแผน การเลี้ยงลูกตั้งแต่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์”

“กบให้ความสำคัญกับการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ เพราะน้ำนมแม่คืออาหารมหัศจรรย์มื้อแรกที่ลูกจะได้รับ โดยกบเลี้ยงน้องณดาด้วยนมแม่มากกว่า 1 ปี นอกจากนี้ กบยังเลือกให้ลูกได้รับโภชนาการที่มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ด้วย เพื่อช่วยปกป้องให้ลูกเติบโตแข็งแรง จะได้สนุกกับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ บางครั้งพ่อแม่ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับอาหารที่บำรุงสมอง แต่ตลอดเวลาที่เลี้ยงน้องณดา กบสังเกตว่าการที่น้องณดาแข็งแรง มีสุขภาพดี ร่าเริง แจ่มใส ทำให้เขาพร้อมและมีความสุขกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งส่งผลให้เขามีพัฒนา
การด้านอื่นๆ ไปด้วยในตัว” กบ – สุวนันท์ กล่าวเสริม

พบกับสาระความรู้มากมายในงานตราหมีเอ็กซ์โป “BEAR BRAND Love and Protection Expo”
– ปกป้องด้วยรัก สู่พัฒนาการหลากมิติ

– วันพฤหัสบดีที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ จ. กรุงเทพฯ

– วันเสาร์ที่ 10 และ วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม นี้ ณ ลานกิจกรรมชั้น จี โซนหน้าวิดีโอวอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ. เชียงใหม่

– วันเสาร์ที่ 17 และ วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม นี้ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
จ. อุดรธานี

– วันเสาร์ที่ 24 และ วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม นี้ ณ พื้นที่โปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ. สุราษฎร์ธานี

พิเศษ! เพียงซื้อนมผงตราหมี แอดวานซ์ โพรเท็กซ์ชัน สูตร 3 หรือ แอดวานซ์ เอ็กซ์เปิร์ท สูตร 4 ภายในงานเอ็กซ์โปขนาดใดก็ได้ครบ 1,100 บาท รับฟรีทันทีของพรีเมี่ยมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก “ชุดเรียนรู้สัตว์ทะเลไปกับพี่หมี”

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/mommybearnetwork หรือ โทร. 02-900-9995

“นมผงตราหมี สูตรสำหรับเด็ก 1 ปีขึ้นไป – อนาคตที่ดี เริ่มที่รักจากแม่”

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: บริษัท บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส์ จำกัด โทรศัพท์ 02

กัณฑิชา บุญโพธิ์แก้ว (ต่อ 112) ภัตติมา ก้อนฝ้าย (ต่อ 113) หรือปานตา

### 664 9500 พูนทรัพย์มณี (ต่อ 116)