วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
Home > On Globalization > หัวเว่ยเปิดเผยรายงาน Data Center 2030 มุ่งหน้าพัฒนานวัตกรรมและศูนย์ข้อมูลแห่งอนาคต

หัวเว่ยเปิดเผยรายงาน Data Center 2030 มุ่งหน้าพัฒนานวัตกรรมและศูนย์ข้อมูลแห่งอนาคต

หัวเว่ยเปิดเผยรายงาน Data Center 2030 มุ่งหน้าพัฒนานวัตกรรมและศูนย์ข้อมูลแห่งอนาคต

หัวเว่ยเปิดเผยรายงาน Data Center 2030 ในงานมหกรรม HUAWEI CONNECT 2023 เพื่อตอกย้ำเป้าหมายด้านการบุกเบิกการพัฒนานวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรม โดยรายงานดังกล่าวยังเผยถึงข้อมูลเชิงลึกเรื่องอนาคตของศูนย์ข้อมูล รวมถึงการกำหนดคุณลักษณะสำคัญ พร้อมกับการนำเสนอสถาปัตยกรรมอ้างอิงใหม่

ในโลกอัจฉริยะยุคปัจจุบัน ศูนย์ข้อมูลนับเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานพลังการประมวลผลประสิทธิภาพสูงสุด โดยในช่วงสามปีที่ผ่านมา หัวเว่ยได้ร่วมมือกับนักวิชาการ, ลูกค้า, พาร์ทเนอร์ และสถาบันวิจัยมากกว่า 100 ราย และจัดงานเวิร์กช็อปมากกว่า 50 ครั้ง เพื่อหานิยามของศูนย์ข้อมูลแห่งอนาคต โดยได้รวบรวมความคิดเห็นจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญทั้งวงในและวงนอกอุตสาหกรรมเอาไว้ในรายงานฉบับดังกล่าว

นายไมเคิล หม่า รองประธานและประธานฝ่ายบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ไอซีทีและโซลูชันของหัวเว่ย ได้เปิดเผยรายงานชื่อว่า Data Center 2030 และขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ บุกเบิกอนาคตศูนย์ข้อมูล เพื่อก้าวสู่ยุคอัจฉริยะ (Exploring the Future of Data Centers to Lead the Intelligent Era) โดยเขาคาดการณ์ว่าความต้องการด้านศักยภาพการประมวลผลจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทว่าการเติบโตของพลังการประมวลผลขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่จำกัด ดังนั้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมศักยภาพการประมวลผลจะเป็นทิศทางหลักของการพัฒนาศูนย์ข้อมูลในอนาคต ซึ่งภาคอุตสาหกรรมเองก็พร้อมที่จะเปิดรับการพลิกโฉมในครั้งนี้

เพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการระหว่างศักยภาพการประมวลผลและข้อจำกัดของทรัพยากร รายงาน Data Center 2030 ได้ระบุถึงสถานการณ์ในอนาคต 5 ประการที่มีผลต่อการพัฒนาศูนย์ข้อมูลในทศวรรษหน้า รวมทั้งเสนอการบูรณาการเชิงนวัตกรรมด้านพลังงาน, การประมวลผล, การส่งต่อข้อมูล, ข้อมูล, และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน นี่ถือเป็นครั้งแรกในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่รายงานได้ออกมาเปิดเผยคุณสมบัติทางเทคนิค 6 ประการหลักของศูนย์ข้อมูลแห่งอนาคต และอธิบายความท้าทายในการพัฒนาอย่างชัดเจนและเป็นระบบ รวมถึงทิศทางการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของบริการคลาวด์, การประมวลผล, การจัดเก็บข้อมูล, เครือข่าย, และเทคโนโลยีด้านพลังงานที่มีความเกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูล นอกจากนี้รายงาน Data Center 2030 ยังกล่าวถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ใช้เป็นจุดอ้างอิงสำหรับศูนย์ข้อมูลในอนาคต และการคาดการณ์เชิงปริมาณด้านความสำเร็จในอนาคตของศูนย์ข้อมูล ซึ่งอิงตามตัวบ่งชี้และข้อมูลการคาดการณ์ 22 ประการ

ภายในงานดังกล่าว ได้มีแขกรับเชิญจำนวนมากร่วมกล่าวสุนทรพจน์ และร่วมแบ่งปันแนวคิดและแนวทางปฏิบัติพร้อมข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับอนาคตของศูนย์ข้อมูล โดยหัวเว่ยจะมุ่งผนึกกำลังร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรทั่วโลกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลคุณภาพมาตรฐานระดับโลก และร่วมพลิกโฉมสู่การเปลี่ยนผ่านสู่โลกอัจฉริยะในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน Data Center 2030 สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://www.huawei.com/en/giv/data-center-2030