วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024
Home > PR News > “SPI” เซ็นเอ็มโอยู “ศิริราช” ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ

“SPI” เซ็นเอ็มโอยู “ศิริราช” ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ

“SPI” เซ็นเอ็มโอยู “ศิริราช” ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ ตั้งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิต รองรับสังคมผู้สูงวัย

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) ในเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า ปัจจุบัน โรงพยาบาลศิริราชกำลังก่อสร้าง ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นศูนย์ดูแลและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ ซึ่งจะเปิดดำเนินการระยะที่ 1 ปลายปี 2566 นี้ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง SPI และ ศิริราช เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ โดยจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรักษา รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยระยะพักฟื้น และผู้สูงอายุ

พิภพ โชควัฒนา กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI)

“กลุ่ม SAHAGROUP HealthCare & Wellness ภายใต้เครือสหพัฒน์ มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้คนที่ต้องการมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี เราจึงต้องการมอบผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม SAHAGROUP HealthCare & Wellness ให้ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช เพื่อนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 2 ปี โดยศูนย์ฯ จะเป็นผู้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม หลังจากนั้นจะแจ้งผลการใช้งาน และให้คำแนะนำ เพื่อให้เรานำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้สูงอายุ รวมถึงญาติคนไข้ มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รองรับสังคมผู้สูงวัยในประเทศไทย” นายพิภพ กล่าว

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญของคณะแพทย์ผู้ดูแลคนไข้ของโรงพยาบาลศิริราช และศักยภาพของเครือสหพัฒน์ซึ่งมีบทบาทในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยและภูมิภาคอาเซียน จะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การทำงานร่วมกันระหว่างศิริราชและเครือสหพัฒน์ จะช่วยกันต่อยอดและตอบโจทย์ผลงานทางด้านวิชาการที่จะสามารถใช้อ้างอิงในระดับสากลได้อีกด้วย

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้จัดขึ้นในงาน สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 27 ที่ไบเทค บางนา ระหว่าง นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานโครงการ SAHAGROUP HealthCare & Wellness และ รศ. พญ.นันทกร ทองแตง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ ดร. สาโรจน์ พรประภา ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี