วันอังคาร, กรกฎาคม 23, 2024
Home > New&Trend > รพ.นครธน ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี รู้ผลเร็วใน 6 ชั่วโมง สำหรับคนไทยทุกคนที่มีความเสี่ยง

รพ.นครธน ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี รู้ผลเร็วใน 6 ชั่วโมง สำหรับคนไทยทุกคนที่มีความเสี่ยง

รพ.นครธน ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี ตอบรับนโยบาย สปสช. รู้ผลเร็วใน 6 ชั่วโมง สำหรับคนไทยทุกคนที่มีความเสี่ยง

โรงพยาบาลนครธน โรงพยาบาลเฉพาะทางบนถนนพระรามที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก ฝั่งธนฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฯ ผนึกกำลังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตอบสนองนโยบาย “ค้นหาผู้มีความเสี่ยงรับเชื้อให้เร็วที่สุด” ตามหลักการ เจอเร็ว รักษาเร็ว อัตราการเสียชีวิตต่ำ เชิญคนไทยทุกคน ทุกสิทธิ์การรักษา ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และมีอาการสงสัย ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย รู้ผลเร็วภายใน 6 ชั่วโมง

นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครธน กล่าวว่า “โรงพยาบาลนครธน มีศักยภาพในการรองรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ผู้ที่มีความเสี่ยง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถแจ้งผลตรวจได้รวดเร็ว ภายใน 6 ชั่วโมง สำหรับคนไทยทุกคนที่มีสิทธิ์บัตรทอง ข้าราชการ และประกันสังคม ด้วยวิธี Real-time RT PCR โดยนำสารคัดหลั่งที่อยู่ในคอผ่านโพรงจมูกไปตรวจหาเชื้อโดยตรงในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล ที่เป็น 1 ใน 23 ศูนย์ห้องปฏิบัติการเอกชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งสามารถยืนยันการติดเชื้อได้เร็ว โดยวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้มาตรฐานแม่นยำ และได้รับการรับรองจากทั่วโลก

ทั้งนี้ ผู้รับบริการจะต้องเข้าเกณฑ์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยจะต้องมีอาการไข้สูง 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีประวัติไข้ ร่วมกับ มีอาการระบบทางเดินหายใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ และเหนื่อยหอบ รวมถึง มีประวัติไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น แหล่งชุมชน พื้นที่แออัด ตลาดสด ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ขนส่งสาธารณะ เป็นต้น”

นพ.วิโรจน์ กล่าวเสริมว่า “สำหรับประชาชนที่ไม่เข้าเกณฑ์ฯ หรือ มีความวิตกกังวล เพราะเคยพบปะ มีกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือ เคยไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยง แต่ยังไม่มีอาการ และอยากตรวจว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ ทางโรงพยาบาลนครธน ได้จัดบริการ Drive Thru Test ตรวจคัดกรองในราคาพิเศษ เพื่อยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่ต้องลงจากรถ สะดวก ปลอดภัย รู้ผลเร็ว ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย

อย่างไรก็ตาม หากมีผู้รับบริการมาตรวจที่โรงพยาบาลนครธน ทั้ง 2 กรณี แล้วพบว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นทางโรงพยาบาลจะดำเนินการรับผู้ที่ติดเชื้อไว้รักษาในโรงพยาบาล โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และส่งต่อตามสิทธิ์การรักษาต่อไป นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลนครธนได้จัดเตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยแยกเป็นพื้นที่ควบคุมเชื้อออกจากผู้ป่วยทั่วไป พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลดูแลโดยเฉพาะ ส่วนการรองรับจำนวนผู้ป่วยกรณีที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมสถานที่เหมาะสมที่อยู่ใกล้โรงพยาบาล ซึ่งแพทย์และพยาบาลสามารถให้การดูแลได้อย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ป่วยและญาติ”

โรงพยาบาลนครธน ในฐานะองค์กรเอกชนที่ดำเนินกิจการให้บริการดูแล รักษาสุขภาพ ควบคู่กับนโยบายในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดมา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการยืนหยัดเคียงข้างคนไทยทุกคน ในมาตรการคัดกรอง การคัดแยก และการควบคุมการติดเชื้อ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงได้จัดบริการเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการในช่วงสถานการณ์วิกฤตนี้ เช่น การบริการปรึกษาแพทย์ Online พร้อมส่งยาถึงบ้าน เป็นต้น และหากท่านเป็นผู้ที่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงที่กำหนด สามารถเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center โทร. 02 450 9999

 

นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครธน

ใส่ความเห็น