Home > UV Care 254 Airflow

แสนสิริ รุกหน้า รายแรกของอสังหาฯไทย ใช้นวัตกรรม “เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ” ต้านโควิด

แสนสิริ รุกหน้า รายแรกของอสังหาฯไทย ใช้นวัตกรรม “เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ” ต้านโควิด ในสำนักงานขายโครงการแนวราบ และ “เครื่องฟอกอากาศ ฆ่าเชื้อและกรองฝุ่น PM 2.5” ในสำนักงานขายโครงการคอนโดมิเนียม สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยและอุ่นใจสูงสุดให้กับลูกค้าแสนสิริ ภายใต้มาตรการ Sansiri Care นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แสนสิริให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลความสะอาด สร้างความปลอดภัยและอุ่นใจแบบเต็มขั้นให้กับลูกค้าและครอบครัวแสนสิริ เราดูแลและเฝ้าระวังการระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิด พร้อมประเมินสถานการณ์และวางแผนรับมือที่เหมาะสมตลอดมา โดยคุมเข้มด้วยนโยบาย “Sansiri Care…เพราะเราห่วงใย” กับ 3 มาตรการป้องกัน ดูแล และรับมือ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความสะอาดและปลอดภัยสูงสุดให้กับลูกบ้านในโครงการที่อยู่อาศัยและลูกค้าที่สนใจโครงการแสนสิริ “ล่าสุด เพื่อยกระดับเพิ่มการดูแลความปลอดภัยและความอุ่นใจสูงสุด! แสนสิริยังเป็นอสังหาริมทรัพย์รายแรกในไทยที่ติดตั้ง นวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ “UV Care 254 Airflow” เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศ เชื้อไวรัสต่าง ๆ  รวมถึงเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19

Read More