Home > TMRW

เปิดตัว TMRW ธนาคารบนมือถือ ครั้งแรกในไทยและภูมิภาคอาเซียน

ธนาคารยูโอบี (ไทย) เปิดตัว TMRW (ทูมอร์โรว์) บริการธนาคารผ่านช่องทางดิจิทัล บนมือถือเต็มรูปแบบ ครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มดิจิทัลเจเนอเรชันโดยเฉพาะ TMRW เปิดตัวในประเทศไทยเป็นประเทศแรก กลุ่มผู้บริโภคยุคดิจิทัลในประเทศไทย ซึ่งคิดเป็นจำนวนถึง 1 ใน 3 ของจำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศ และมีความคาดหวังที่จะได้รับประสบการณ์ดิจิทัลที่ง่ายและสะดวกในการจัดการด้านการเงินอย่างชาญฉลาด ดังนั้น TMRW จึงได้รับการออกแบบและพัฒนาตามแนวคิด “Different Generation, Different Solutions” เพื่อตอบรับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัล เพราะยุคสมัยที่ต่างกันต้องการโซลูชั่นที่แตกต่าง TMRW จะพลิกโลกของบริการธนาคารให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น โปร่งใสกว่าเดิม พร้อมฟังก์ชั่นการบริการที่ผู้ใช้จะถูกใจและใช้บ่อยมากขึ้น โดยจะนำข้อมูลการใช้บริการที่ได้แปลเป็นข้อมูลเชิงลึก ที่จะยกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้น่าสนใจและมีสีสัน ขณะเดียวกันยังช่วยให้ลูกค้ารู้สึกสนใจและสนุกกับการเก็บออมและใช้จ่ายเงินได้อย่างชาญฉลาด เมื่อลูกค้าทำธุรกรรมผ่าน TMRW มากขึ้น TMRW ก็จะเริ่มรู้ใจ และนำเสนอสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นฐานของผู้บริโภคกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะและความสนใจทางด้านดิจิทัล การขับเคลื่อนทางเทคโนโลยี การเชื่อมต่อแบบครบวงจร จึงเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ พฤติกรรม และความคิดของคนยุคดิจิทัล ทำให้พวกเขาแตกต่างจากคนรุ่นก่อน

Read More