Home > Thamturakit

ยักษ์กะโจน นำทีมปั่นจักรยาน เข้าร่วมงาน “คืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ 11”

ผ่านพ้นไปด้วยความภาคภูมิใจของเหล่านักปั่นกว่าร้อยชีวิต ที่มาร่วมพิสูจน์ใจ พิชิตเป้าหมายได้สำเร็จ สำหรับกิจกรรม “ธรรมธุรกิจชวนปั่น พิสูจน์ใจไปด้วยกัน ในระยะทาง 109 กิโลเมตร” เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการปั่นจักรยานจาก พิคคาเดลี่ แบงคอก โดยอารียา พรอพเพอร์ตี้ มุ่งสู่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง จ.ชลบุรี เพื่อไปเข้าร่วมมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ 11 “สานต่อศาสตร์พระราชา สถาปนาปูทะเลย์มหาวิชชาลัย” งานจักรยานครั้งใหญ่แห่งเดือน มี.ค. “ธรรมธุรกิจชวนปั่น พิสูจน์ใจไปด้วยกัน ในระยะทาง 109 กิโลเมตร” มีนักปั่นเข้าร่วมกว่า 100 ราย นำโดย หนาว - พิเชษฐ โตนิติวงศ์ (ผู้จัดการโครงการธรรมธุรกิจ), อัยย์ - วีรานุกูล, แอ๊ป - ธุวชิต วิไลโอฬาร, โอ -

Read More