Home > Thailand e-Commerce Awards 2024

โออิชิ กรุ๊ป คว้ารางวัล e-Commerce Brand Excellence Awards จากเวที Thailand e-Commerce Awards 2024

โออิชิ กรุ๊ป คว้ารางวัล e-Commerce Brand Excellence Awards สาขา Food and Beverage จากเวที Thailand e-Commerce Awards 2024 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย จิราลักษณ์ ณ เชียงตุง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด – ร้านอาหาร เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมงานประกาศรางวัล Thailand e-Commerce Awards 2024 ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA : Thai e-Commerce Association) ภายใต้การสนับสนุนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากประธานในพิธี นภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ

Read More