Home > SX 2023

กลุ่มมิตรผล ผลักดันมหกรรมด้านความยั่งยืนครั้งยิ่งใหญ่ มอบคาร์บอนเครดิต 6,000 ตันคาร์บอนฯ

กลุ่มมิตรผล ผนึกกำลังสร้างความยั่งยืนในงาน Sustainability Expo 2023 มอบคาร์บอนเครดิต 6,000 ตันคาร์บอนฯ ผลักดันมหกรรมด้านความยั่งยืนครั้งยิ่งใหญ่ สู่ Carbon Neutral Event สานต่อเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืน กลุ่มมิตรผล ผู้นำด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก ผนึกกำลังสร้างความยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนคาร์บอนเครดิต จำนวน 6,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) ให้กับงาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023) “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้การจัดงานครั้งนี้เป็น Carbon Neutral Event สานต่อเจตนารมณ์ของกลุ่มมิตรผลในการขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืน โดยมี คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล พร้อมด้วย คุณวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Read More