Home > RT-PCR

ไบโอซายน์ เปิดนวัตกรรมช่วยชาติ ผลิตชุดตรวจโควิด RT PCR รายแรกของไทย

ไบโอซายน์ เปิดนวัตกรรมช่วยชาติ ผลิตชุดตรวจโควิด RT PCR รายแรกของไทย ประหยัดค่าใช้จ่ายผู้ป่วย-รัฐบาล แก้ปัญหาขาดแคลนชุดตรวจ ทดแทนการนำเข้า อ.ย. รับรอง ใช้ในโรงพยาบาล-แล็บหลายแห่ง กลุ่มไบโอซายน์ โชว์ศักยภาพนักวิจัยไทยฝีมือระดับสากล พัฒนาชุดตรวจโควิด แบบ RT PCR มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นรายแรกของไทย แก้ปัญหาขาดแคลนชุดตรวจ ลดการนำเข้า เร่งขยายกำลังผลิตรองรับผู้ป่วยใหม่ นสพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด เปิดเผยว่า “กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและผลิตชุดตรวจโควิด-19 แบบ Real Time PCR เป็นรายแรกของไทย โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 และได้มีการนำไปใช้ในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาล และห้องแล็ปปฏิบัติการชั้นนำต่างๆ ซึ่งการที่เราสามารถผลิตชุดตรวจโควิด-19 แบบ Real Time PCR ได้ภายในประเทศนั้น

Read More