Home > ROBOT FOR CARE (ROC)

เมเจอร์ จับมือ เอไอเอส เปิดบริการโรงภาพยนตร์ New Normal นำหุ่นยนต์อัจฉริยะ ช่วยตรวจคัดกรอง

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เปิดบริการโรงภาพยนตร์ New Normal จับมือ เอไอเอส นำหุ่นยนต์อัจฉริยะ ช่วยตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิลูกค้า พร้อมสร้างความมั่นใจลูกค้าดูหนังด้วย 5 มาตรการหลักขั้นสูงสุด นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ ศิวลี บูรณสงคราม หัวหน้าแผนกงานบริหารแบรนด์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เอไอเอส นำเทคโลโลยีดิจิทัลที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ยุค New Normal หุ่นยนต์อัจฉริยะ ซึ่งพัฒนาโดยทีมวิจัยของเอไอเอส หุ่นยนต์ ROBOT FOR CARE (ROC) ที่ทำงานบน LIVE Network 5G มาช่วยตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิลูกค้าก่อนเข้าโรงภาพยนตร์ และ หุ่นยนต์ PP

Read More