Home > #NourishingbyNature

ฟรีสแลนด์คัมพิน่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน #วันอาหารโลก #NourishingbyNature

ฟรีสแลนด์คัมพิน่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน #วันอาหารโลก #NourishingbyNature ตอกย้ำพันธกิจในการมอบโภชนาการที่ดีให้แก่ทุกคนในสังคม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมประโยชน์ พร้อมเสริมสร้างความยั่งยืนให้แก่กระบวนการผลิต บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมโคคุณภาพหลากหลายแบรนด์ ได้แก่ โฟร์โมสต์ นกเหยี่ยวฟอลคอน และเดบิค ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง #วันอาหารโลก หรือ #WorldFoodDay ประจำปี 2564 ด้วยการตอกย้ำพันธกิจองค์กร ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเปี่ยมด้วยโภชนาการและสารอาหารที่จำเป็น ในราคาที่เข้าถึงได้และเสริมสร้างความยั่งยืนให้ทั้งกระบวนการผลิต เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สุขภาพของผู้บริโภค พร้อมลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันอาหารโลก (World Food Day) จากข้อมูลล่าสุดบนเว็บไซต์ของ FAO (www.fao.org/world-food-day) ระบุว่า มีคนกว่า 3 พันล้านคน

Read More