Home > MRTA Smart Parking

รฟม. จับมือ JPARK เปิดตัว ระบบจอดรถอัจฉริยะ “MRTA Smart Parking”

รฟม. จับมือ JPARK เปิดโครงการติดตั้งระบบจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) จำนวน 10 แห่ง ภายใต้แนวความคิด “Smart Parking Smart Life” ให้บริการที่จอดรถอัจฉริยะ พร้อมปรับปรุงพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกครอบคลุมการให้บริการที่จอดรถอย่างครบวงจร ตอบโจทย์ Lifestyle สังคมเมืองยุคใหม่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการติดตั้งระบบจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ภายใต้ชื่องาน “Smart parking Smart life” โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการลานจอดรถของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ ลานจอดรถสถานีรัชดาภิเษก ลานจอดรถสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ลาน1) ลานจอดรถสถานี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ซอยรัชดาภิเษก 6) ลานจอดรถสถานีพระราม 9

Read More