Home > Maintenance

บีโอไอ ผนึกความร่วมมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) และซับคอน จัดงาน MIRA และ SUBCON EEC 2023

บีโอไอ ผนึกความร่วมมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) และซับคอน จัดงาน MIRA และ SUBCON EEC 2023 เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ พบผู้ซื้อรายใหญ่ เสริมแกร่งผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC บีโอไอ ผนึกความร่วมมือ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (ซับคอน) และอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) เปิดตัวงาน MIRA (Maintenance, Industrial Robotics and Automation) และ SUBCON EEC 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่ ผลักดันเป้าหมายให้ไทยเป็น “ศูนย์กลางการผลิตและจัดซื้อชิ้นส่วนในภูมิภาคอาเซียน” เสริมแกร่งผู้ประกอบการในพื้นที่อีอีซี ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต คาดว่าจะเกิดการจับคู่ทางธุรกิจกว่า 600 คู่ สร้างมูลค่าการเชื่อมโยงธุรกิจกว่า 2,000 ล้านบาท ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

Read More