Home > LG ThinQ

แอลจีร่วมกับผู้นำเทคโนโลยีทั่วโลก จัดเสวนาออนไลน์ “Future Talk” ถกคุณค่าของนวัตกรรมแบบเปิดในยุคใหม่

ภายในงาน CES® 2021 ซึ่งจัดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เมื่อเร็วๆ นี้ ดร. ไอพี พาร์ค ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของแอลจี อีเลคทรอนิคส์ (แอลจี) ได้ขึ้นเวทีเพื่อกล่าวถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทด้านนวัตกรรมแบบเปิดในยุคแห่งการเว้นระยะห่างทางสังคม ในฐานะเจ้าภาพของการเสวนา “LG Future Talk” พร้อมอธิบายและแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมแบบเปิดต่อหลักการพัฒนาเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ครั้งล่าสุดของแอลจี ในปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของแอลจีในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้นยังคงอยู่เช่นเดิม รวมถึงความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคทั่วโลก โดย ดร. ไอพี พาร์ค เน้นถึงผลิตภัณฑ์แห่งการค้นพบครั้งใหม่อย่างหน้ากากฟอกอากาศ แอลจี เพียวริแคร์ (LG PuriCare Wearable Air Purifier) และกล้องตรวจวัดอุณหภูมิความร้อนอัจฉริยะแอลจี (LG Smart Thermal Camera) ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ แอลจียังปรับรูปแบบการทำงานของหุ่นยนต์ CLOi ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและภารกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่การฆ่าเชื้อโรคในบริเวณที่มีอัตราการจราจรสูงในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่เชิงพาณิชย์ ไปจนถึงการจัดส่งสิ่งของไปตามบ้าน และการเสิร์ฟอาหารภายในร้าน เพื่อเพิ่มสุขลักษณะและลดโอกาสความเสี่ยงต่อสุขภาพของทั้งลูกจ้างและลูกค้า ใจความสำคัญของการเสวนาในครั้งนี้คือนวัตกรรมแบบเปิด ซึ่ง ดร. ไอพี พาร์ค

Read More