Home > Le Visionnaire – Espace François Dalle

ลอรีอัล กรุ๊ป แปลงโฉม อาคารประวัติศาสตร์ เลขที่ 14 ถนนโรยาล ให้เป็น Le Visionnaire – Espace François Dalle

ลอรีอัล กรุ๊ป แปลงโฉม อาคารประวัติศาสตร์ เลขที่ 14 ถนนโรยาล ให้เป็น Le Visionnaire – Espace François Dalle พื้นที่ 4,200 ตารางเมตรนี้ ทุ่มเทให้กับการสืบทอดมรดกและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อ ‘คว้าโอกาสที่จะนำไปสู่การเริ่มต้น’ และสร้างสรรค์อนาคตแห่งความงาม หลังจากการก่อสร้างและปรับปรุงมาเป็นเวลาหลายปี Le Visionnaire – Espace François Dalle ก็พร้อมเผยโฉมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา อาคารแห่งใหม่บนพื้นที่ 4,200 ตารางเมตรแห่งนี้ เชิญชวนให้ผู้คนมาสำรวจสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของลอรีอัล (L’Oréal) และจักรวาลแห่งใหม่ที่อุทิศให้กับการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กร แรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์คิดค้นและสร้างอนาคตของความงาม Le Visionnaire ตั้งอยู่ที่สี่แยกถนนแซงต์-ออนอเร (Saint-Honoré) ตัดกับถนนโรยาล (Rue Royale) ในกรุงปารีส ตัวอาคารเป็นผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกในยุคศตวรรษที่ 18 ของฝรั่งเศส

Read More