Home > KaDeWe Group

เซ็นทรัลจับมือซิกน่าซื้อ “โกลบัส” ห้างสรรพสินค้าสุดหรูในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมขยายอาณาจักรค้าปลีกครอบคลุมยุโรป 5 ประเทศ

กลุ่มเซ็นทรัล จับมือ ซิกน่า เข้าซื้อกิจการห้างสรรพสินค้าโกลบัส ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมขยายอาณาจักรค้าปลีกครอบคลุมยุโรป 5 ประเทศ กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ ซิกน่า เข้าซื้อกิจการ “โกลบัส” (Globus) เชนห้างสรรพสินค้าสุดหรูในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จำนวนทั้งหมด 8 แห่งที่ตั้งอยู่ในสุดยอดโลเคชั่นตามเมืองต่าง ๆ จากบริษัท Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) โดยมีสัดส่วนการร่วมทุน 50 : 50 การเข้าซื้อกิจการโกลบัสในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมทุนครั้งใหม่ของกลุ่มเซ็นทรัล และซิกน่าที่เป็นเจ้าของร่วมในกิจการกลุ่มคาเดเว (KaDeWe Group) ธุรกิจห้างสรรพสินค้าในประเทศเยอรมนี และกำลังพัฒนาโครงการห้างสรรพสินค้าใหม่ร่วมกันในเมืองดึสเซิลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี และกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย นอกจากนี้กลุ่มเซ็นทรัลยังเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเตอีก 9 แห่ง ในประเทศอิตาลี และห้างสรรพสินค้าอิลลุม ในประเทศเดนมาร์ก การร่วมทุนครั้งนี้จึงถือเป็นการขยายอาณาจักรค้าปลีกของกลุ่มเซ็นทรัลให้ครอบคลุมทวีปยุโรป ถึง 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเยอรมนี, ออสเตรีย, อิตาลี, เดนมาร์ก และสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมทั้งทำให้กลุ่มเซ็นทรัล

Read More