Home > insomnia

นอนไม่หลับ เสี่ยง หัวใจวาย

  Wellbeing เป็นคอลัมน์ใหม่ จึงถือโอกาสแนะนำตัวกันสั้นๆ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ หากติดตามคอลัมน์นี้ไปเรื่อยๆ คุณจะได้สัมผัสข้อมูลดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตเข้าทำนอง “อยู่ดีมีสุข” โดยเฉพาะเรื่องราวที่เป็นข้อมูลใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาวะของคุณ เนื่องจากการนอนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิต และเป็นกิจวัตรประจำวันของทุกคน แต่เราคงมีประสบการณ์ “นอนไม่หลับ” กันมาบ้างไม่มากก็น้อย เมื่อถูกโจมตีด้วยอาการนี้ ต้องยอมรับว่าเป็น “คืนทรมาน” จริงๆ ที่สำคัญกว่านั้น อาการนอนไม่หลับไม่ได้ส่งผลเฉพาะความทุกข์ทรมาน  ณ เวลานั้น แต่ยังส่งผลเสียต่อร่างกายในภายหลัง และนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บชนิดที่เราคาดไม่ถึง อาการนอนไม่หลับ (insomnia) โดยทั่วไปหมายถึง การนอนหลับยาก หลับๆ ตื่นๆ หรือตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วหลับต่อไม่ได้ ทำให้รู้สึกเพลีย หลับได้ไม่เต็มอิ่มในเช้าวันรุ่งขึ้น สาเหตุของการนอนไม่หลับมีหลายประการ เช่น อาการไข้ ปวด การเจ็บป่วยบางอย่าง เช่น โรคซึมเศร้า หอบหืด กระดูกพรุน ความเครียด วิตกกังวล การนอนหลับที่ดีร่างกายต้องการเพียง 7 ชั่วโมง ในบางคนต้องการการนอนหลับสนิทประมาณ 5–7 ชั่วโมง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า วิธีที่ดีที่สุดคือ ฝึกตัวเองให้เข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลา

Read More