Home > Health Expo

ททท. เปิดแผนเชิงรุก ฟื้นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร่วมจัดงาน Thailand International Health Expo 2022

ททท. เปิดแผนเชิงรุก ฟื้นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร่วมจัดงาน Thailand International Health Expo 2022 แสดงศักยภาพด้านการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจร พร้อมชูมาตรฐาน SHA และ SHA Plus สร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยจากโควิด-19 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน Thailand International Health Expo 2022 ระหว่างวันที่ 20 - 23 มกราคม 2565 ณ รอยัลพารากอฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพฯ เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมแสดงศักยภาพทางการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจร ชูมาตรฐาน SHA และ SHA Plus สร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวปลอดภัยโควิด-19 ชูไทยเมืองหลวงสุขภาพแห่งเอเชีย นายอภิชัย

Read More