Home > #GoodBalance

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ SX KIDS ZONE ในงาน SUSTAINABILITY EXPO 2023

ชวนน้อง ๆ มาร่วมเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ “SX KIDS ZONE” ในมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน SUSTAINABILITY EXPO 2023 (SX2023) ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เตรียมสนุกไปกับกิจกรรมเสริมทักษะและสร้างแรงบันดาลใจในการกู้โลก พบกับกิจกรรมหมากรุก เสริมทักษะวิธีคิดหมากรุก Chess Kid Club และสร้างเสริมจินตนาการกับ 4 โซนสวนสนุกนอกห้องเรียน 1. ไขความลับแมลงตัวจิ๋ว (Bug Wonder) เรียนรู้แมลง สิ่งมีชีวิตตัวน้อยที่คอยช่วยโลกเรา 2. ศึกษาธรรมชาติรอบตัว (Magic of Nature) เรียนรู้ความสำคัญของต้นไม้ รากไม้ และสัตว์ในระบบนิเวศ 3. การเดินทางของอาหาร (Fight Food Waste) เพลิดเพลินกับเรื่องราวและเข้าใจถึงความสำคัญของปัญหาอาหารส่วนเกิน 4. ผู้พิทักษ์ขยะ (Recycle Station) ชวนน้อง ๆ ร่วมฝึกปฏิบัติการแยกขยะอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และเข้าใจถึงผลกระทบจากขยะที่มีต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มาร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบ Digital Experience ให้กับน้อง ๆ อีกมากมายหลากหลายกิจกรรม และพิเศษสุด! เมื่อสะสมตราแสตมป์ครบทั้ง 5 ฐาน รับของที่ระลึกฟรี (จำนวนจำกัด) และที่สำคัญ เข้างานฟรี! นอกจากนั้น พิเศษ !!! สำหรับน้อง ๆ

Read More