Home > Gastric Balloon

APEX Medical Center คว้านวัตกรรม Allurion Gastric Balloon แห่งแรกในไทย

APEX Medical Center คว้านวัตกรรม Allurion Gastric Balloon แห่งแรกในไทย ปล่อยเทคโนโลยีโปรแกรม Allurion Balloon ใหม่ล่าสุด ผู้ช่วยปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีแบบฉบับยั่งยืน นายแพทย์ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและผู้เชี่ยวชาญเชิงลึกนวัตกรรม Allurion Gastric Balloon แห่ง APEX Medical Center เปิดเผยว่า “สภาวะปัญหาน้ำหนักตัวเกิน เป็นต้นเหตุกระบวนการของการเกิดโรคเรื้อรัง อาทิ ไขมันในเลือดสูง โรคความดันสูง การสะสมไขมันในตับ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ระบบเสื่อมระบบประสาท โรคข้อ รวมไปถึงโรคมะเร็ง ในยุคนี้การดูแลรักษาไม่ใช่แค่เฉพาะโรค สามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบด้าน Anti-Aging ควบคู่เพื่อวิเคราะห์การรักษาปัญหาของโรคได้อย่างเชิงลึก เพื่อป้องกันก่อนเกิดโรคส่งเสริมสุขภาพที่ดีจากภายนอก-ภายใน และดูแลร่างกายให้อยู่ในสภาวะสมดุลตลอดเวลา" “ปัญหาน้ำหนักเกินหลายๆ ท่าน ที่ผ่านมามีวิธีการดูแลสุขภาพ อาทิ ลดกลุ่มแป้งน้ำตาล ควบคุมการรับประทานอาหารตามระยะเวลา (IF) ปัญหาน้ำหนักเกินมาจากการเผาผลาญที่น้อยลง เกิดการสะสมของอาหารภายในร่างกายที่ปริมาณมาก ปัญหาต่อมไทรอยด์ หากจะดูแลเรื่องน้ำหนักไม่ให้มากเกินไปมีองค์ประกอบ

Read More