Home > FMCG

ยูนิลีเวอร์แต่งตั้งพ่อทัพคนใหม่ “อันชุล อะซาวา” คุมกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย

ยูนิลีเวอร์แต่งตั้งพ่อทัพคนใหม่ “อันชุล อะซาวา” คุมกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ชูบทบาทผู้นำวิสัยทัศน์ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของผู้นำ FMCG ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ยูนิลีเวอร์ ประกาศแต่งตั้ง นายอันชุล อะซาวา ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย รับผิดชอบการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ รวมทั้งกำกับดูแลเรื่องทางการเงิน และการดำเนินการขององค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรม รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร เพิ่มขีดศักยภาพบุคลากร และสร้างความแข็งแกร่งโดยรวมขององค์กร โดยมีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ให้เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกประสิทธิภาพสูงด้านธุรกิจที่่ยั่งยืน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในฐานะผู้นำตลาดของประเทศไทย นอกจากนั้น นายอันชุล ยังจะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ได้จากการทำงานทั่วโลกมาต่อยอดความสำเร็จให้กับบริษัทต่อไป นายอันชุล มีประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่นกับยูนิลีเวอร์มากว่า 29 ปี ครอบคลุมด้านการตลาด การขาย อีคอมเมิร์ซ และการบริหารจัดการทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับโลก โดยมีผลงานในการขับเคลื่อนผลประกอบการ บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง และสร้างความสามารถในการทำกำไรด้วยกลยุทธ์ที่เฉียบคม นวัตกรรม การพัฒนาตลาด และการบริหารจัดการส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรง ตอกย้ำความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งสำคัญนี้ นายอันชุลยังมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค เมื่อผนวกกับความมุ่งมั่นในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาบุคลากร จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ยูนิลีเวอร์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยและภูมิภาคที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เป็นอย่างดี นายอันชุล อะซาวา ประธานกรรมการบริหาร

Read More

Kantar คาด Global FMCG โต 10% ภายใน Q1 เปิดแบรนด์และผู้ผลิตที่ “โตสวนวิกฤติ” ที่สุดในเอเชีย

Kantar (คันทาร์) บริษัทวิจัยชั้นนำด้านข้อมูลเชิงลึกและที่ปรึกษาทางการตลาดระดับโลก เผยข้อมูลผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 ที่มีต่อพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้า FMCG ระดับโลก ปี 2020 ที่ผ่านมาและส่งผลต่อเนื่องในปี 2021 ถึงแม้ว่าเราจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วก็ตามแต่ในบางภูมิภาคก็ยังรู้สึกเหมือนกลับไปสู่ในยุคเริ่มต้นของการแพร่ระบาด โดย Kantar พิจารณาอัตราการเติบโตของ FMCG ทั่วโลก หมวดหมู่สินค้าที่ได้รับผลกระทบ แบรนด์และผู้ผลิตที่ทำได้ดีท่ามกลางวิกฤติและผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการจับจ่ายอย่างแท้จริงของผู้บริโภค การเติบโตของ Global FMCG คาดว่าจะแตะ 10% ภายในสิ้นไตรมาสที่ 1 2021 และเราอาจจะไม่ได้เห็นการเติบโตแบบ Double-digit ของสินค้า FMCG อีก ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยความไม่แน่นอนต่างๆ เช่น แผนการเปิดตัววัคซีน ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย กระแสการทำงานที่บ้านหลังการแพร่ระบาด และการเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดต่างๆ ที่ส่งผลโดยตรงกับผู้บริโภค สินค้า Health & Beauty กระทบหนัก จากเติบโตเร็วที่สุดกลายเป็นช้าที่สุด ท่ามกลางการแพร่ระบาด คาดการณ์ว่าจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเมื่อผู้บริโภคออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านอย่างปกติอีกครั้ง แน่นอนตรงกันข้ามกับสินค้าหมวดอาหารที่เติบโตขึ้นขณะผู้บริโภคอยู่บ้าน แบรนด์และผู้ผลิตที่ "โตสวนวิกฤติ" ที่สุดในเอเชีย ไม่เพียงแต่สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าเชื้อโรคที่ได้รับอานิสงส์จากวิกฤตินี้

Read More