Home > Feed-in Fariff (FiT)

EA เฮ!! ศาลปกครอง สั่งทุเลาคำสั่ง กกพ. โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (กังหันลม)

ศาลปกครองเพชรบุรีมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศ กกพ. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Fariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงเมื่อ 10 มีนาคม 2566 ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายคาด 3 เหตุผลหลักที่ทำให้ศาลมีคำสั่งทุเลาว่า น่าจะปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย รายงานข่าวเปิดเผยว่า ตามที่บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จำกัด ยื่นฟ้องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ต่อศาลปกครองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ศาลฯ ได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ความพร้อมทางด้านเทคนิคขึ้นต่ำตามเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่าน (Pass/Fail Basis) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง ลงวันที่ 10 มีนาคม

Read More