Home > Fashion Revolution Thailand

แอลจี จุดประกายเทรนด์ Slow Fashion ลดปัญหาขยะจากเสื้อผ้า

ปัจจุบันการบริโภค Fast Fashion ทำให้มีเสื้อผ้าจำนวนมากที่ถูกทิ้งจากการซื้อโดยไม่คิดอย่างรอบคอบ หรือถูกทิ้งเพราะชำรุดโดยไม่นำมาซ่อมแซม ซึ่งในที่สุดก็จะกลายเป็นขยะที่ส่งผลต่อดิน น้ำ และอากาศเป็นทอดๆ เทรนด์ Slow Fashion จึงถูกพูดถึงมากขึ้น โดยในประเทศไทยได้มีหลายภาคส่วนที่ออกมารณรงค์ในเรื่องนี้ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องซักและอบผ้า จึงมุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการบริโภคแฟชั่นที่ยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการดูแลให้เสื้อผ้าสวมใส่ได้นานยิ่งขึ้น และการส่งต่อเสื้อผ้าสภาพดีให้คนอื่นๆ ที่ต้องการ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น หรือ Life’s Good สำหรับทุกคน และเพื่อเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนที่มุ่งสร้างชีวิตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน หรือ Better Life for All จึงได้จัดงาน “LG Eco Day” ที่จัดขึ้นเพื่อร่วมจุดประกายและเชิญชวนให้ทุกคนหันมาดูแลโลก โดยในปีนี้จัดขึ้นในธีม ‘Slow Fashion เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ เพื่อส่งเสริมสังคม Zero Waste ผ่านการเสวนาให้ความรู้บนเวที และกิจกรรมเวิร์คช็อป DIY และการดูแลเสื้อผ้าให้สวมใส่ได้ยาวนาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนและบริจาคเสื้อผ้าที่มีสภาพดี เพื่อมอบให้ร้านปันกัน เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาแก่น้องๆ ที่ขาดโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน์ นายอำนาจ

Read More