Home > Energy China

บี.กริม เพาเวอร์ ลงนามซื้อขายไฟฟ้ากับ “จงเช่อ รับเบอร์” ผู้ผลิตยางยักษ์ใหญ่ระดับโลก

บี.กริม เพาเวอร์ ลงนามซื้อขายไฟฟ้ากับ “จงเช่อ รับเบอร์” ผู้ผลิตยางยักษ์ใหญ่ระดับโลก ร่วมพัฒนาโครงการโซลาร์ รูฟท็อป ขนาดกำลังผลิต 35 เมกะวัตต์ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM และ บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตยางรายใหญ่ระดับโลก จากประเทศจีน ได้จัดพิธีลงนามโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิต 35 เมกะวัตต์ โดยติดตั้งบนพื้นที่หลังคาโรงงานของ บริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Read More