Home > Dragonfly

พบกับการกลับมาของ Dragonfly แพลตฟอร์มขับเคลื่อนสังคม โดย 3 แม่ทัพ “แพม – วู้ดดี้ – ซินดี้”

พบกับการกลับมาของ Dragonfly แพลตฟอร์มขับเคลื่อนสังคม โดย 3 แม่ทัพ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมชื่อดัง “แพม - วู้ดดี้ - ซินดี้” ประกาศจัดงานยิ่งใหญ่แห่งปี Dragonfly Summit 2024 การขับเคลื่อนสังคมโลกในยุค 2024 ที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นท่ามกลางสงครามที่สร้างความเกลียดชัง การเผชิญกับวิกฤตโรคระบาด หรือแม้แต่ปัญหาเศรษฐกิจ และการเมือง ก่อให้เกิดความหวาดกลัว ทิ้งบาดแผลทางจิตใจ หรือปัญหาสุขภาพจิต ฉะนั้นแล้วการมี ‘ผู้นำที่ดีในทุกมิติ’ หรืออาจเปรียบได้กับคำว่า ‘แม่ทัพ’ ที่ริเริ่มและลงมือทำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้จุดประกายความสามัคดี สร้างแรงผลักดัน เคารพความเท่าเทียม ส่งเสริมความหลากหลาย และใช้วิสัยทัศน์แก้ไขวิกฤต เพื่อลดความแตกแยกในสังคมอย่างรอบด้าน จึงมีส่วนสำคัญยิ่งที่จะเสริมพลังบวก เพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดของคนในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำพาประเทศก้าวไปสู่สังคมโลกในระดับสากล ทำให้เป็นที่มาของการก่อตั้ง Dragonfly (ดราก้อนฟลาย) แพลตฟอร์มระดับภูมิภาคเอเชีย เกิดจาก 3 ผู้นำ คุณประนัปดา พรประภา จิราธิวัฒน์ ตัวแทนของนักธุรกิจหญิงที่ใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกบทบาท ที่เป็นทั้งลูก

Read More