Home > DGM Consortium

Thales เตรียมยกระดับความปลอดภัยด้านอัตลักษณ์ของพลเมืองไทยด้วยหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สุดล้ำ

ในปี 2561 รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้นโยบาย 'ประเทศไทย ๔.๐' หรือ 'ไทยแลนด์ 4.0' พร้อมวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศไทยสู่ระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศของไทยจึงได้เตรียมจัดหาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความปลอดภัยสูงให้กับพลเมืองชาวไทยทั้งหมด 15 ล้านเล่ม โดยมีกลุ่ม DGM Consortium ซึ่งประกอบด้วย Gemalto, บริษัทในเครือ Thales, Data Products Toppan Forms Ltd., และ MultiCert เป็นผู้จัดหา โครงการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นโครงการเกี่ยวกับหนังสือเดินทางที่ใหญ่ที่สุดที่กลุ่มได้เซ็นสัญญารับมอบในปี 2562 พลเมืองสัญชาติไทยจะได้ใช้เอกสารเดินทาง ดีไซน์ใหม่ที่มีจำนวน 64 หน้า ประกอบด้วยหน้าปกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cover) ซึ่งเป็นหน้าบันทึกข้อมูลของผู้ถือหนังสือเดินทาง ทำจากโพลีคาร์บอเนต มีลักษณะบางและยืดหยุ่น รวมถึงมีช่องแสดงรูปภาพรูปที่สองของผู้ถือหนังสือเดินทาง และรูปถ่ายสีจริงที่ผ่านกระบวนการบันทึกด้วยรังสียูวี คุณสมบัติด้านความปลอดภัยเหล่านี้ทำให้มาตรฐานด้านความปลอดภัยของหนังสือเดินทางเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงตามที่กำหนดโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยพลเมืองชาวไทยจะได้ประโยชน์จากการใช้ซอฟต์แวร์แบบฝังที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดที่จะช่วยให้พวกเขาข้ามแดนได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ กลุ่ม DGM Consortium จะติดตั้งระบบออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรที่มีความปลอดภัยสูง ซึ่งสอดคล้องกับ

Read More