Home > Chumanee

ชูมณี ร่วมกับ มูลนิธิกระจกเงา จัดโครงการ Wash & Share “ซักเพื่อให้” ครั้งที่ 3

ชูมณี (Chumanee) วิสาหกิจเพื่อสังคม ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เจ้าของแบรนด์ร้านสะดวกซัก Otteri wash & dry ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา สานต่อการทำดีเพื่อสังคม จัดงานแถลงข่าวโครงการ Wash & Share “ซักเพื่อให้” ครั้งที่ 3 เพื่อช่วยลดปัญหาขยะเสื้อผ้าจํานวนมหาศาล ที่เกิดจากอุตสาหกรรม Fast Fashion โดยการเปิดรับบริจาคเสื้อผ้าแล้วนำมาซักทำความสะอาดก่อนกระจายต่อไปยังผู้ที่ขาดแคลน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้ยากไร้และคนในสังคม ณ มูลนิธิกระจกเงา นายกวิน นิทัศนจารุกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า “เค-เน็กซ์ มีปณิธานอันแน่วแน่ที่อยากให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมไปถึงด้านสุขภาวะ ซึ่งเราพบว่าในปัจจุบันคนในสังคมมีพฤติกรรม “เบื่อแล้วทิ้ง” สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันก่อให้เกิดขยะเสื้อผ้าล้นเมือง จึงมีแนวคิดในการริเริ่มโครงการ Wash & Share “ซักเพื่อให้” โดยจัดขึ้นเป็นปีที่

Read More

“ชูมณี” ส่ง รถซักผ้า Laundry Move ขับเคลื่อนความสะอาดสู่คนไร้บ้าน

“ชูมณี” ส่ง รถซักผ้า Laundry Move ขับเคลื่อนความสะอาดสู่คนไร้บ้าน ในงานเปิดตัวห้องน้ำสดชื่นสถาน ชูมณี (Chumanee) วิสาหกิจเพื่อสังคม ภายใต้การดำเนินงานของ Otteri wash & dry ร้านสะดวกซักอันดับ 1 ของไทย นำรถซักผ้าเคลื่อนที่ Laundry Move ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในงานเปิดตัว “ห้องน้ำสำหรับคนไร้บ้าน สดชื่นสถาน” จัดโดยมูลนิธิกระจกเงา กรุงเทพมหานคร องค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาวะขั้นพื้นฐานของคนไร้บ้านให้ได้ใช้ห้องน้ำ ห้องสุขา ที่สะอาดและปลอดภัย อันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม ณ บริเวณห้องน้ำคนไร้บ้าน ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า นายกวิน นิทัศนจารุกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “Otteri wash & dry มีปณิธานอันแน่วแน่ ที่อยากให้คนไทยเข้าถึงความสะอาดได้ในราคาที่ประหยัด โดยเริ่มต้นจากเรื่องในชีวิตประจำวันทั่วไป อย่างการมีสุขภาวะที่ดีของคนในสังคมรวมไปถึงคนไร้บ้าน

Read More