Home > Chia Tai International Field Day 2020

เจียไต๋ แสดงศักยภาพความเป็นผู้นำเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับเกษตรกรรมไทย ในงาน ‘Chia Tai International Field Day 2020’

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจเกษตรครบวงจรของไทย จัดกิจกรรม ‘Chia Tai International Field Day 2020’ เปิดสถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช ณ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โชว์ความแข็งแกร่งด้านเมล็ดพันธุ์คุณภาพ และแปลงเกษตรสาธิตของพืชหลากหลายสายพันธุ์ พร้อมอวดโฉมผลิตผลทางการเกษตร ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของเจียไต๋ในการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนให้กับคนทั้งภูมิภาค กิจกรรม ‘Chia Tai International Field Day 2020’ จัดโดยกลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัดภายใต้แนวคิด “เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” หรือ “Growing better, together” ภายในงานมีการจัดแสดงสายพันธุ์พืชผักและผลไม้นานาชนิดที่ได้รับการพัฒนาจากนวัตกรรมล้ำสมัยมากถึง 410 สายพันธุ์ นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวว่า “เจียไต๋จัดกิจกรรม ‘Chia Tai International Field Day’ มาอย่างต่อเนื่อง

Read More