Home > C.A.F.E Practices

สตาร์บัคส์ ชวนพาร์ทเนอร์และลูกค้าร่วมรณรงค์การดื่มกาแฟแบบยั่งยืน ผ่านฟิลเตอร์และสติ๊กเกอร์กาแฟบน Instagram

Happy Ethical Sourcing Day! วันนี้ (9 กันยายน) ถือเป็นวันสำคัญสำหรับสตาร์บัคส์และพาร์ทเนอร์ (พนักงาน) กว่า 3,500 คนในประเทศไทย เพราะเป็นวันที่เราร่วมเฉลิมฉลองและรณรงค์ความรู้เรื่องการคัดสรรและรับซื้อกาแฟอย่างมีจริยธรรม ที่สตาร์บัคส์ เรามีหลักการรับซื้อกาแฟอย่างมีจริยธรรม ที่เรียกว่า Coffee and Farmer Equity (C.A.F.E.) Practices ซึ่งเป็นมาตรฐานในการรับซื้อกาแฟที่ช่วยเหลือทั้งชาวไร่กาแฟ และโลกของเรา เพราะ C.A.F.E Practices ไม่ได้คำนึงถึงการรับซื้อคุณภาพเมล็ดกาแฟที่ดีเยี่ยมเท่านั้น แต่กาแฟที่สตาร์บัคส์รับซื้อนั้น จะต้องมาจากแหล่งเพาะปลูกที่ยั่งยืน ปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่ เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมใกล้เคียง และรับซื้อด้วยราคาที่เป็นธรรมกับชาวไร่กาแฟ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนชาวไร่ควบคู่กันไปด้วย สตาร์บัคส์ได้ยึดแนวปฏิบัตินี้ และนำกาแฟที่เรารับซื้ออย่างรับผิดชอบมาผสม คั่ว และชงอย่างพิถีพิถันเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าของเราที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกวัน เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้เรื่อง C.A.F.E. Practices เราจึงได้เชิญชวนพาร์ทเนอร์ บาริสต้าทุกคนร่วมอธิบายถึงการคัดสรรเมล็ดกาแฟอย่างมีจริยธรรม และความเป็นมาของกาแฟสตาร์บัคส์แต่ละแก้ว ผ่าน Challenge ทาง Instagram โดยใช้ฟิลเตอร์ และสติ๊กเกอร์พิเศษในธีม Ethical Sourcing Day

Read More