Home > Bioré GUARD Mos Block Serum

คาโอ ย้ำจุดยืนในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายใต้โครงการ GUARD OUR FUTURE

คาโอ ย้ำจุดยืนในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายใต้โครงการ GUARD OUR FUTURE ในงาน “ASEAN DENGUE DAY 2024” คาโอประกาศจุดมุ่งหมายในการพัฒนาโครงการ GUARD OUR FUTURE ในงาน “ASEAN DENGUE DAY 2024” งานที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงโรคไข้เลือดออกในวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยโครงการนี้เป็นกิจกรรมทางสังคมที่มุ่งกำจัดโรคไข้เลือดออกในชุมชนท้องถิ่น แก้ไขปัญหาสังคม และปกป้องชีวิตแห่งอนาคตจากความเสียหายที่เกิดจากโรคไข้เลือดออก งาน ASEAN DENGUE DAY จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2564 และในปี พ.ศ. 2567 นี้ก็ได้ย่างเข้าสู่ปีที่ 4 ในปีนี้งานจัดขึ้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังกำจัดยุงลาย ลดการป่วยตายให้เป็นศูนย์” (Dengue heroes toward zero death) จัดขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข, กรุงเทพมหานคร, บริษัท คาโอ

Read More